AEROZAGAĐENJE – Mjere zaštite zdravlja

Zagađenje zraka štetno utiče na zdravlje ljudi i predstavlja jedan od vodećih riziko faktora okoliša. S tim u vezi, u nastavku pročitajte preporuke stručnjaka šta činiti, odnosno, ne činiti kako bi zaštitili svoje zdravlje.

  • Smanjiti kretanje na otvorenom, posebno u jutarnjim i večernjim satima, sve do pojave padavina ili jakog vjetra koji će omogućiti bolji kvalitet zraka
  • Hronični bolesnici, ali i zdrave osobe trebaju što više vremena provoditi na svježem zraku i sredinama sa niskim nivoom aerozagađenja
  • Dok traju epizode velikog zagađenja zraka, poseban doprinos očuvanju zdravlja predstavlja odlazak na obližnje planine
  • Ne preporučuju se vježbe i trčanje na otvorenom jer se na taj način, zbog dubokog disanja, veće količine zračnih polutanata unose u pluća
  • U vrijeme epizoda aerozagađenja praćenih visokim koncentracijama lebdećih čestica pri boravku na otvorenom preporučuje se korištenje standardiziranih zaštitnih maski
  • Hronični bolesnici, starije osobe i trudnice trebaju se konsultirati sa ljekarom o vremenu nošenja standardiziranih maski

Crveni križ u službi humanosti već 112 godina u Bosni i Hercegovini.

Podržite naš rad

Ukoliko želite podržati naš rad možete online donirati sredstva za nekih od naših aktuelnih projekata.