8. Tematska radionica Crvenog križa Federacije BiH

U periodu od 15.-16.11.2012 godine u Fojnici održana je 8. Tematska radionica Crvenog križa FBiH za sekretare/tajnike Crvenog križa općina, grada i kantona.
Radionica je počela sa radom 15.11.2012 god. u 11,00 sati. Fokus ovogodišnje Radionice bio je sagledavanje aktuelnog stanja sa ljudskim potencijalima u strukturi Crvenog križa FBiH,  statutarnog djelovanja organizacija Crvenog križa, primjena novih pravilnika za osposobljavanje kanditata za vozače motornih vozila, izvršavanje javnih ovlaštenja iz Zakona o Crvenom križu FBiH i drugih pozitivnih zakonskih propisa.

Radionicu su uvodnim riječima otvorili predsjednik Crvenog križa FBiH Ivo Juričević i generalni sekretar Namik Hodžić. Kao gosti na radionici su prisustvovali i prisutnim učesnicima se obratili ispred Društva Crvenog krsta/križa Bosne i Hercegovine, predsjednik g. Branko Leko, te ispred Međunarodnog komiteta Crvenog križa  u BiH, g-đa Zorica Lučić. Prisutnima su se obratili i g. Hasan Topalović i g. Zdravko Mioč, članovi predsjedništva Crvenog križa Federacije BiH. Dnevni avaz i TV KISS su medijski pratili Radionicu.
Nakon pregleda do sada realiziranih zaključaka sa prethodne radionice, predstavnik CMC-a g. Nazif Hasanbegović je održao kratku prezentaciju na temu ljudski potencijali, te iznio analizu ljudskih potencijala CK FBiH. Potom je uslijedila diskusija učesnika i iznošenje prijedloga u cilju prevazilaženja slabosti u radu.
U daljem toku Radionice, predstavljene su smjernice zajedničke komisije (MKCK i IFRC) za statute nacionalnih društava. Diskusija, po ovom pitanju, se razvijala u smislu poboljšanja odredbi Statuta DCK/K BiH.
Zbog ukazane potrebe za izmjenama i dopunama Statuta Crvenog križa FBiH sekretarima su predstavljene sugestije i smjernice u cilju jasnijeg definiranja načina uspostave organizacija CK u općini/gradu, izbora zastupnika, pitanja odgovornosti, općim principima za izbore i imenovanja, financiranje i imovinu organizacija i drugo. Diskusija sekretara Crvenog križa kantona i općina je tekla u smjeru potvrđivanja i prihvatanja ponuđenih prijedloga.
Drugog dana Radionice vođena je diskusija na temu Primjene novih pravilnika za osposobljavanje kanditata za vozače motornih vozila, te analiza izvršavanja javnih ovlaštenja iz Zakona i Statuta (zaštita i spašavanje, prva pomoć, DDK i ostalo).
Za ovu Tematsku radionicu sekretarima su ponuđeni upitnici u cilju sagledavanja stanja i davanja opće ocjene rada u organizacijama Crvenog križa u strukturi. Pitanja su se odnosila na prijedloge za izmjene i dopune Statuta CK FBiH, izvršavanje javnih ovlaštenja, razlozi za neprovođenje određenih aktivnosti, slabosti u strukturi, volonterski rad i izbore.

Nakon provedene diskusije, te rezimea generalnog sekretara i predsjednika doneseni su određeni zaključci.

slika slika slika slika

Crveni križ u službi humanosti već 112 godina u Bosni i Hercegovini.

Podržite naš rad

Ukoliko želite podržati naš rad možete online donirati sredstva za nekih od naših aktuelnih projekata.