8. radionica za certifikaciju ljekara- instruktora

U subotu, 25.07.2015. godine, u Bihaću će se održati 8. radionica za certifikaciju ljekara-instruktora prve pomoći kandidata za vozače motornih vozila. Cilj certifikacije je implementiranje jedinstvene metodologije rada i obuke kandidata za vozače motornih vozila. Certifikaciji će prisustvovati 20 ljekara.