Održana izborna Konferencija mladih Crvenog križa Federacije BiH i radionica za lidere mladih o temi “Međunarodno humanitarno pravo i diseminacija”

U periodu 18.-19.11.2017. godine u Dječijem odmaralištu Crvenog križa Kantona Sarajevo u Vogošći održana je Izborna konferencija mladih Crvenog križa Federacije BiH, kao i radionica za lidere mladih o temi “Međunarodno humanitarno pravo i diseminacija”.

Na ovom događaju učešće je uzelo 45 učesnika, od čega 35 zastupnika mladih iz organizacija Crvenog križa, aktuelni saziv Predsjedništva mladih Crvenog križa Federacije BiH, predstavnici Kluba mladih, Koordinacionog tijela mladih DCKBiH, kao i treneri i domaćini.

Prvog dana, 18.11.2017. godine upriličeno je zvanično otvaranje na kojem su pored učesnika prisustvovali i Namik Hodžić – generalni sekretar Crvenog križa Federacije BiH, Ivana Grujić – koordinator za mlade u Društvu Crvenog krsta/križa BiH,  Enaida Višo – sekretar Crvenog križa Kantona Sarajevo, kao i Jasmin Nikšić – koordinator za mlade u sjedištu Crvenog križa Federacije BiH.

U toku dana održana je sjednica aktuelnog saziva Predsjedništva mladih Crvenog križa Federacije BiH, a učesnicima je organizirana radionica o temi “Međunarodno humanitarno pravo i diseminacija” gdje su kroz interakciju i edukativne radionice lideri mladih imali priliku da nauče osnovne stvari o ovom programu.

Drugog dana, 19.11.2017. godine održana je Izborna konferencija mladih Crvenog križa Federacije BiH na kojoj je izabrano novo rukovodstvo mladih Crvenog križa Federacije BiH za mandatni period 2017-2021.

Na izbornoj konferenciji mladih Crvenog križa Federacije BiH izabrano je sljedeće:

– Amir Draganović, predsjednik Konferencije mladih Crvenog križa Federacije BiH

Predsjedništvo mladih:

– Muamer Đedović, predsjednik Predsjedništva mladih Crvenog križa Federacije BiH

– Marina Marković, potpredsjednica

– Sulejman Midžić, potpredsjednik

– Anica Bagarić

– Merdin Sabljić

– Katarina Franjić

– Amina Kurtagić

– Ajdin Hodžić

– Mubina Valentić

– Eldar Šehić

Konferencija mladih je odlučila da će Julia Matošević zastupati mlade u Skupštini Crvenog križa Federacije BiH zajedno sa predsjednikom Konferencije i predsjednikom Predsjedništva.

Eldar Šehić je postao predsjednik Kluba mladih.

Eleonora Pikaus i Haris Magrdžija su dobili potvrdu mandata za članstvo u Koordinacionom tijelu mladih DCKBiH.

Crveni križ u službi humanosti već 112 godina u Bosni i Hercegovini.

Podržite naš rad

Ukoliko želite podržati naš rad možete online donirati sredstva za nekih od naših aktuelnih projekata.