Održana 7. Tematska radionica Crvenog križa Federacije BiH

 

Radionicu su uvodnim riječima otvorili predsjednik Crvenog križa FBiH Ivo Juričević i generalni sekretar Namik Hodžić. Kao gosti na pomentoj radionici su prisustvovali i prisutnim učesnicima se obratili ispred Ministarstva zdravstva i socijalne politike Srednjobosanskog kantona g. Hamid Palalić, te šef delegacije Međunarodne federacije društava Crvenog križa i Crvenog polumjeseca g.Michele Rezzasanchez. U svojstvu predsjednika Komisije za razvoj, ljudske resurse i priznanja prisutnima se obratio i g.Husein Kličić. Radionica se odvijala na način da su sekretari Crvenog križa općina prezentirali svoj rad i aktivnosti, kao i iznosili prijedloge i preporuke u cilju prevazilaženja slabosti u radu organizacija.

Najvažniji zaključci sa pomenute radionice su:

1.    Intenzivirati zagovaranje kod općinskih, gradskih i kantonalnih vlasti da daju podršku programskim i operativnim aktivnostima Crvenog križa i uvrste Crveni križ u budžet/proračun
2.    Aktivnije uključivanje organizacija Crvenog križa općina na izradi i aplikaciji projekata koje finansiraju domaće i strane vladine i nevladine organizacije
3.    Izboriti se da tajnik/sekretar u organizaciji CK svoju funkciju vrši profesionalno u punom kapacitetu
4.    Putem sredstva informiranja  raditi na boljoj promociji i jačanju imidža Crvenog križa
5.  U procesu izvještavanja maksimalno poštivati rokove. Blagovremeno izvještavanje o svim aktivnostima i iste dostavljati medijima i Crvenom križu za list „Snaga humanosti“
6.    Poboljšati komunikaciju na svim nivoima organizovanja
7.   Istrajati na potpunoj primjeni Zakona o Crvenom križuFBiH, posebno u segmentu ostvarivanja prihoda iz budžeta/proračuna i prihoda od poštanskog i drumskog prometa u Nedjeljama Crvenog križa
8.   Intenzivnije raditi na omasovljenju članstva, kao i ostvarivanju prihoda od članarine
9.    Obavezuju se organizacije Crvenog križa u strukturi da istraju na funkcioniranju organizacija u skladu sa misijom Crvenog križa, a ciljeve i zadatke izvršavaju u skladu sa Statutom i zakonom o Crvenom križu Federacije BiH.
10.   Strategiju Crvenog križa Federacije BiH uraditi najkasnije do juna/lipnja  2012. godine
11.   Organizirati češće sastanke organizacija Crvenog križa općina, radi razmjene iskustava i međusobne pomoći
12.   Uključiti se u rad na donošenju Zakona o volonterizmu na nivou FBiH
13.   Uspostaviti instituciju volonterskog menadžmenta
14.   Izraditi pravilnik o volonterskom radu u CK (način pristupanja organizaciji, kriteriji….)
15.   Izraditi volontersku knjižicu CK
16.   Završiti (do kraja godine) izborne aktivnosti u strukturi mladih u kantonima koji to do sada nisu učini kako bi se održala Konferencija mladih Crvenog križa Federacije BiH
17.   Dati veću podršku mladima , posebno od strane sekretara
18.   Pravila o radu mladih uskladiti sa Zakonom o mladim FBiH (ugraditi zaključke Konferencije mladih FBiH )
19.  I dalje kod organa vlasti lobirati na priznavanju formalno-pravnog statusa organizacije mladih CK  kod uspostave Vijeća mladih na nivou općina
20.  Uspostaviti funkcionalnu saradnju sa udruženjima dobrovoljnih davalaca krvi i uključiti ih u organizacije CK (u FBiH egzistiraju razna udruženja dobrovoljnih davalaca krvi koja nisu pod okriljem organizacije CK)
21.   Rješiti pitanje djelovanja organizacije Crvenog polumjeseca u Zenici i Maglaju (posebno u oblasti DDK), odnosno Merhameta u Tuzli (sabirne akcije)
22.   U cilju kvalitetne implementacije Zakona o krvi, insistirati na dostavljanju plana potreba krvi od strane Federalnog zavoda za transfuzijsku medicinu
23.   Permanentno raditi na edukaciji animatora DDK
24.  Da se u što kraćem roku otklone nepravilnosti u oblasti provođenja osposobljavanja iz prve pomoći kandidata za vozače motornih vozila, na osnovu primjedbi i sugestija Komisije za nadzor i izvještavanje Crvenog križa Federacije BiH
25.   Ubrzati proceduru donošenja Etičkog kodeksa
26.   Zadužuje se Stručna služba CK FBiH da analizira sve dostavljene prezentacije CK općina i izdvoji primjere dobre prakse i na osnovu njih sroči primjer obrasca realizacije programskih aktivnosti. Obrazac treba dostaviti u strukturu i koristiti ga kao model za predstavljanje (planiranje, analiziranje i izvještavanje).
27.   Obavezuju se sve organizacije Crvenog križa na blagovremeno dostavljanje poziva Stručnoj službi CK FBiH(10-15 dana prije održavanja) za sjednicu skupštine
28.   Tokom izborne procedure  nastojati da se sekretari ne biraju u organe i tijela CK (Predsjedništvo i Skupština), u vlastitim organima ili tijelima na bilo kojem nivou)
29.   Članovi Predsjedništva ne bi trebali istovremeno obavljati funkcije na više nivoa

Pored navedenih, prihvaćeni su i svi zaključci sa Tematskog sastanka sa rukovodstvima organizacija Crvenog križa kantona/županija od 29.09.2011.g sa Rostova, koje je usvojilo Predsjedništvo Crvenog križa FBiH na 20.sjednici održanoj 30.09.2011.godine

ZAKLJUČCI TEMATSKOG SASTANKA SA RUKOVODSTVIMA ORGANIZACIJA CRVENOG KRIŽA KANTONA/ŽUPANIJA (29.09.2011.g. – Rostovo)

1.   Donijeti Pravilnik o korištenju loga u strukturi Crvenog križa FBiH na memorandumu, dokumentima i ostalim aktima, objektima, vozilima i ostalim materijalno tehničkim sredstvima
2.    Komunikaciju u strukturi voditi isključivo preko kantonalnih organizacija, ukoliko funkcioniraju u skladu sa Statutom – (vertikalna komunikacija između CK Federacije, CK kantona i CK općina)
3.    Donijeti program i procedure izbornih aktivnosti na svim nivoima organizovanja
4.    Aktivirati rad kantonalnih rukovodstava koji su do sada nisu radili u skladu sa statutarnim nadležnostima
5.    Utvrditi  mjere za sankcioniranje organa i tijela CK kantona / grada/općina koje djeluju nestatuatarno, s mogućnošću njihovog raspuštanja, izvršiti imenovanje privremenih organa i pokrenuti procedure za izbor i imenovanje novih u  skladu sa Zakonom i Statutom
6.    Prilikom usklađivanja statuta CK općina riješiti pitanje izbora zastupnika u skupštine CK općina (iz osnovnih i mjesnih organizacija)
7.    Sekretari/tajnici CK (profesionalci) ne bi trebali biti birani u organe i tijela uprave i rukovodstva (Skupštinu i Predsjedništvo)
8.    Doraditi – modificirati postojeće izvještajne obrasce
9.    Pojačati kontrolu u procesu osposobljavanja iz prve pomoći
10.   U Statut ugraditi ovlaštenje za vršenje sanitetskog obezbjeđenja događaja i manifestacija (sa obrazloženjem šta se podrazumijeva pod sanit. obezbj. i pod kojim uslovima)
11.   Inicirati formiranje Konferencije mladih na nivou DCK BiH
12.   Izraditi jedinstvene kasice Crvenog križa i donijeti pravilnik o upotrebi kasica i korištenju prikupljenih sredstava
13.   Intenzivirati aktivnosti po pitanju imovine u vlasništvu Društva Crvenog križa/ krsta BiH i organizacija u  strukturi
14.   Dovršiti aktivnosti na usvajanju  pravilnika o etičkom kodeksu
15.   U strukturi osigurati pravnu pomoć (zapošljavanje pravnika ili ugovornim odnosom)
16.   U narednih 15-20 dana organizirati sastanak sekretara na temu izbornih aktivnosti.
17.   Zadužuju se organizacije Crvenog križa kantona da na istu temu i sa istim  materijalom organiziraju sastanke sa rukovodstvima Crvenog križa općina i grada
18.   Zadužuje se Stručna služba CK FBiH da sačini analizu učešća profesionalno uposlenih osoba (sekretara/tajnika) u organima upravljanja u cijeloj strukturi
19.   Zadužuju se tajnik i Stručna služba da ove zaključke dopune sa nosiocima aktivnosti i rokovima za izvršenje i kao cjelovit Program ponudi Predsjedništvu.
20.   Usvajanjem ovih zaključaka ne anuliraju se dosadašnji zaključci Predsjedništva po pitanju neophodnosti funkcioniranja organizacija Crvenog križa u strukturi u skladu sa Statutom i Zakonom

.

Crveni križ u službi humanosti već 112 godina u Bosni i Hercegovini.

Podržite naš rad

Ukoliko želite podržati naš rad možete online donirati sredstva za nekih od naših aktuelnih projekata.