Predstavnici udrženja Debra uručili zahvalnicu generalnom sekretaru

Danas su Crveni križ FBiH posjetile predstavnice Udruženja oboljelih od bulozne epidermolize Debra, Senaida Gerin i Arijana Hasović, te uručile zahvalnicu generalnom sekeretaru Hodžić Namiku za podršku koju Crveni križ FBiH pruža ovom udruženju.

Bulozne epidermolize su skupina bolesti karakteriziranih jakom osjetljivosti kože, a u nekih bolesnika i sluznica, sa stvaranjem mjehura i rana. Koža je osjetljiva na najmanji pritisak, trljanje i dodir te vrlo lako dolazi do bolnih rana poput opeklina. Štićenicima ovog udruženja je potrebno svakodnevno previjanje specijalnim zavojnim materijalom koji je izuzetno skup.

Potrebni zavojni materijal Udruženje Debra dobiva od donatora Mediacaments Solidaris iz Španije, a Crveni križ FBiH dostavlja materijal sa carinskog terminala i djeluje kao posrednik prilikom uvoza.

Crveni križ u službi humanosti već 112 godina u Bosni i Hercegovini.

Podržite naš rad

Ukoliko želite podržati naš rad možete online donirati sredstva za nekih od naših aktuelnih projekata.