Svjetski dan borbe protiv HIV/AIDS-a, 01.12.

Svjetski dan borbe protiv AIDS-a se obilježava svake godine 1. decembra/prosinca. Ovaj dan obilježava početak godišnje kampanje koja ima za cilj da se dobije podrška javnosti i razviju programi za prevenciju širenja HIV infekcije, kao i da se obezbjedi edukacija i promoviše podizanje svijesti o problemima u vezi sa HIV/AIDS-om. Svjetski dan borbe protiv HIV/AIDS-a prvi put je obilježavan 1988 godine, nakon održavanja svjetskog samita ministara zdravlja, sa kojeg je upućen poziv za duhom socijalne tolerancije i unaprijeđenja razmjene informacija o HIV/AIDS-u.

Svjetski dan borbe protiv AIDS-a je posvećen jačanju globalnih napora suočavanja sa izazovima AIDS pandemije.

Prema UNAIDS globalnom izvještaju o AIDS-u 2013, procjenjuje se da u svijetu živi 35,3 miliona ljudi s tom bolešću i da je broj u porastu. Prema parametrima Svjetske zdravstvene organizacije, BiH predstavlja zemlju sa malim brojem zaraženih, gdje je registrovano 245 slučajeva HIV infekcije, a u susjednim zemljama ovaj broj je daleko veći.

Svjesni važnosti kontinuirane edukacije na polju reproduktivnog zdravlja posebno mladih, te prevencije zaražavanja HIV infekcijom Crveni križ Federacije BiH povodom obilježavanja Svjetskog dana borbe protiv HIV/AIDS-a zajedno sa organizacijama Crvenog križa u strukturi danas organizira:

  • edukativne radionice za mlade Crvenog križa, kao i na fakultetima i u školama osnovnog i srednjeg obrazovanja na temu reproduktivnog zdravlja u saradnji sa educiranim volonterima, te ljekarima i medicinskim osobljem
  • organizirati akcije podjele informativno-edukativnog materijala i kondoma
  • podjela crvenih trakica/mašnica koje su opći simbol za solidarnost sa ljudima koji su HIV pozitivni i ljudima koji žive sa AIDS-om
  • organizovati posebne radionice za ekipe prve pomoći koje rade sanitetska obezbjeđenja o HIV/AIDS-u, samozaštiti i zaštiti od kontakta sa krvlju osoba kojima pružaju pomoći
Crveni križ u službi humanosti već 112 godina u Bosni i Hercegovini.

Podržite naš rad

Ukoliko želite podržati naš rad možete online donirati sredstva za nekih od naših aktuelnih projekata.