30. juli – Svjetski dan borbe protiv trgovine ljudima

Danas je Svjetski dan borbe protiv trgovine ljudima.
 
Djeca čine skoro trećinu svih žrtava trgovine ljudima širom svijeta (prema izvještaju UN-a), pa je tako odgovor na trgovinu ljudima djecom i mladima u fokusu ovogodišnjeg Svjetskog dana borbe protiv trgovine ljudima.
 
#ckfbih, preko mreže svojih edukovanih volontera, organizuje radionice i predavanja, za djecu u vrtićima i učenike u osnovnim i srednjim školama, na temu trgovine ljudima, načinima njenog prepoznavanja i preventivnim mjerama koje je potrebno preduzeti, kako ne bi bili u riziku da postanu žrtve trgovine ljudima.
 
Trgovina ljudima je zločin koji eksploatiše žene, djecu i muškarce u brojne svrhe, uključujući prinudni rad i seksualne odnose. Ona ima mnogo oblika i ne poznaje granice. Sa ovim problemom se suočavaju sve zemlje, bilo da su one zemlje porijekla, tranzita ili krajnje destinacije žrtava.
Crveni križ u službi humanosti već 112 godina u Bosni i Hercegovini.

Podržite naš rad

Ukoliko želite podržati naš rad možete online donirati sredstva za nekih od naših aktuelnih projekata.