240 volontera i uposlenika organizacija Crvenog križa Tuzlanskog kantona učestvovalo u terenskoj vježbi za upravljanje posljedicama kriznih situacija “BiH 2017”

Danas je dodjelom certifikata predstavnicima 35 zemalja u Tuzli završena četverodnevna NATO terenska vježba za upravljanje posljedicama kriznih situacija EADRRC-a “Bosna i Hercegovina 2017.”

Među njima, aktivno učešće u vježbi uzelo je i 240 volontera i uposlenika organizacija Crvenog križa Tuzlanskog kantona. Simulirane nesreće: spašavanje utopljenika iz jezera nakon poplava, ispod ruševina nakon zemljotresa, osiguravanje terena od neeksplodiranih mina, izvlačenje civila iz poplavljenih sela, automobila i sa visine i iz rudnika, bile su prilika da volonteri i uposlenici organizacija Crvenog križa demonstriraju svoja znanja, vještine i spremnost na djelovanje u različitim kriznim situacijama, kao i dobru saradnju sa ostalim partnerima u sistemu zaštite i spašavanja.

Učešće u vježbi uzelo je 7 ekipa prve pomoći, 35 šminkera, 120 markiranata, ekipe za Psihosocijalnu podršku i Službu traženja, 50 rezervnih volontera (šminkeri, markiranti), te 17 uposlenika organizacija Crvenog križa sa područja Tuzlanskog kantona.

Crveni križ u službi humanosti već 112 godina u Bosni i Hercegovini.

Podržite naš rad

Ukoliko želite podržati naš rad možete online donirati sredstva za nekih od naših aktuelnih projekata.