20 GODINA PROTUMINSKE AKCIJE CRVENOG KRIŽA U BiH

Povodom 4. aprila, Međunarodnog dana borbe protiv mina, Crveni križ Federacije Bosne i Hercegovine (CK FBiH) će sutra biti domaćin konferenciji za medije, koju organizuje Društvo Crvenog križa/krsta Bosne i Hercegovine, na kojoj će biti predstavljeni rezultati organizacije u protuminskoj akciji od 1996. do 2016. godine.

Bosna i Hercegovina je minama najkontamiranija zemlja u Evropi. Veličina minski sumnjive površine iznosi 1.176,5 km2 ili 2,3% od ukupne površine države, sa 1.417 zajednica zagađenih sa oko 120.000 mina i drugih neeksplodiranih sredstava (NUS) zaostalih iz rata, što direktno utiče na sigurnost oko 538.500 ljudi, ili 15% ukupnog stanovništva BiH. Kasetnom municijom je kontaminirano 8,76 km2 BiH. Od kraja rata do danas, mine su uzrokovale stradanje 1.739 ljudi, od čega 606 sa smrtnim ishodom. Poslije rata je stradalo 120 deminera, od toga 47 sa smrtnim ishodom. „I nakon 20 godina, mine su oko nas“ zaključak je CK FBiH. „Međutim, broj žrtava se smanjuje na godišnjem nivou, što je pokazatelj rezultata rada Crvenog krsta/križa i ostalih aktera u protuminskoj akciji“.

Organizacija Crvenog krsta/križa već 20 godina kontinuirano provodi aktivnosti na upozoravanju na opasnost od mina i postiže značajne rezultate. U punoj saradnji sa Centrom za uklanjanje mina (BHMAC) i uz tehničku i finansijsku podršku Međunarodnog komiteta Crvenog krsta (MKCK), aktivnosti upozoravanja na opasnost od mina su sprovedene u brojnim minama ugroženim zajednicama. Između ostalog, istaknuti su sljedeći rezultati:

–          U okviru Programa upozoravanja na opasnost od mina trenutno djeluje 29 obučenih instruktora, akreditovanih od strane BHMAC-a, u Federaciji BiH.

–          U školskim takmičenjima iz upozoravanja na opasnost od mina, od opštinskog do državnog nivoa svake godine učestvuje oko 25.000 učenika osnovnih škola iz čitave BiH.

–          Ukupno je postavljeno 10 bilborda sa mapama minske situacije u ugroženim područjima i 180 znaka zabrane kretanja u ukupno 20 opština.

–          U cilju obezbjeđenja sigurnih površina za igru djece, izgrađeno je 7 igrališta za djecu u minama ugroženim zajednicama.

–          Izvršen je intenzivan rad na edukaciji i podizanju svijesti o opasnostima od mina i NUS-a ciljnih grupa, kao što su učenici, poljoprivrednici, lokalno stanovništvo, povratnici, lovci, ribolovci, šumski radnici, skupljači drva i bilja, vatrogasci, planinari i drugi.

–          Sačinjena je baza podataka o žrtvama mina na području BiH, izvršena je njena revizija i baza je 2005. godine predata BHMAC-u na dalje korištenje.

–          U decembru svake godine, Crveni križ Federacije kroz razne aktivnosti obilježava Nedelju/tjedan upozoravanja na opasnost od mina.

Uz svoje tradicionalne aktivnosti, CK FBiH u 2016. godini planira nastaviti rad u ugroženim zajednicama općina Bosanski Petrovac. Pošto su se tokom poplava 2014. godine mnoge mine pomjerile na drugu lokaciju, posebna pažnja će biti usmjerita na obuku članova Višenamjenskih terenskih jedinica i ekipa Crvenog krsta/križa o opasnostima od mina i NUS-a.

Upravo akcija u toku i nakon polava 2014. godine je bila pokazatelj ključne uloge ukupne strukture Crvenog križa/krsta u podršci vlastima u odgovoru na humanitarne potrebe. „S obzirom na činjenicu da se Crveni krst/križ u BiH susreće sa ozbiljnim poteškoćama u osiguranju redovnih izvora finansiranja, apelujemo na vlasti i donatore da značajnije podrže njegov rad“.

Za dalje informacije molimo Vas kontaktirajte Senadin Kumro, CK FBiH, senadin.kumro@ckfbih.ba ,

033 645 716 ili našu web stranicu www.ckfbih.ba

–              Ne idite na mjesta za koja znate da su minirana ili postoji mogućnost da su minirana

–              Ne idite u nepoznata ili zabranjena područja!

–              Ne obavljajte poslove blizu miniranih područja!

–              Ne dirajte odbačenih NUS i mine!

–              Ne podižite nepoznate i sumnjive predmete sa zemlje!

–              Nabavite što više informacija o području u koje namjeravate ići. Ove informacije možete dobiti u regionalnim kancelarijama BH MAC-u i opštinskim Civilnim zaštitama.

–              Uvijek koristite znanje  lokalnog stanovništva o određenoj zoni i ukoliko je to moguće koristite lokalnog vodiča  koji ima znanje o miniranim mjestima u tom području.

–              Držite se sigurnih površina ne dirajte nepoznate predmete i ne povlačite žice ukoliko ih  pronađete.

Kako biste zaštitili i sebe i druge:

–              Ne deminirajte vlastita imanja, deminiranje mogu obavljati samo organizacije akreditovane od strane BH MAC-a,

–              Izbjegavajte zabranjena i opasna minska područja,

–              Učite kako da ne postanete žrtva mina,

–              Ne prilazite bivšim linijama razgraničenja, jer su to područja sa najvećom stopom rizika od mina,

–              Ne prilazite i ne dirajte nište što vam je sumnjivo, napravljeno od metala ili plastike,

–              Ako znate da je neko područje minski opasno, upozorite ostale.

Ukoliko se nađete u minskom polju:

–              Odmah se prestanite kretati,

–              Ako je neko sa vama, upozorite ga na opasnost,

–              Zovite u pomoć i ne paničite,

–              Čekajte da pomoć stigne, jer bolje je čekati tri dana u minskom polju , nego ostatak života privesti u invalidskim kolicima,

–              Ne izlažite se nikakvom riziku i ne poduzimajte nikakve akcije samospašavanja.

U slučaju pronalaska mine ili neeksplodiranog ubojnog sredstva:

–              Ne prilazite i ne dirajte ništa,

–              Ne paničite, ostanite na sigurnoj površini,

–              Zapamtite mjesto,

–              Upozorite ljude u blizini,

–              Obavjestite Policiju i Civilnu zaštitu.

MINE SU SKRIVENE UBICE.

VAŽNO JE ZNATI DA JE UKLANjANjE ZNAKOVA ZA UPOZORENjE NA OPASNOST OD MINA KRIVIČNO DJELO ZA KOJE SE ODGOVARA PRED ZAKONOM.

Znanje o minama vam daje sposobnost da ih izbjegnete i ne postanete dio statistike o žrtvama mina.

Crveni križ u službi humanosti već 112 godina u Bosni i Hercegovini.

Podržite naš rad

Ukoliko želite podržati naš rad možete online donirati sredstva za nekih od naših aktuelnih projekata.