20.06. – Svjetski dan izbjeglica

2020 globalna poruka: Svaka akcija se računa

Pandemija COVID-19 i nedavni protesti protiv rasizma pokazali su nam koliko se očajnički trebamo boriti za inkluziju i ravnopravniji svijet – svijet u kojem niko ne zaostaje. Nikada nije bilo jasnije da svi mi moramo igrati ulogu kako bismo ostvarili promjene. Svako može napraviti razliku. Ovogodišnjim obilježavanjem Svjetskog dana izbjeglica želimo podsjetiti svijet da svi, uključujući izbjeglice, mogu dati svoj doprinos društvu i svakoj akciji u nastojanju da stvori pravedniji, inkluzivniji i jednaki svijet.

Svake minute 20 ljudi ostavlja sve iza sebe kako bi izbjegli rat, progon ili teror.

Izbjeglice spadaju u najugroženije ljude na svijetu. Konvencija o izbjeglicama iz 1951. i njen Protokol iz 1967. pomažu u njihovoj zaštiti. Oni su jedini globalni pravni instrumenti koji izričito pokrivaju najvažnije aspekte života izbjeglica. Prema njihovim odredbama, izbjeglice zaslužuju, barem, iste standarde postupanja s drugim stranim državljanima u određenoj zemlji i, u mnogim slučajevima, isti tretman kao i državljani.

Konvencija iz 1951. godine sadrži brojna prava i također naglašava obveze izbjeglica prema zemlji domaćinu. Kamen temeljac Konvencije iz 1951. je načelo zabrane protjerivanja. Prema ovom principu, izbjeglica se ne smije vraćati u zemlju u kojoj se suočava s ozbiljnim prijetnjama svom životu ili slobodi. Ova zaštita ne mora se odnositi na izbjeglice za koje se razumno može smatrati da ugrožavaju sigurnost zemlje ili su osuđene za posebno teško kazneno djelo ili koje se smatraju opasnošću za zajednicu.

Prava zastupljena u Konvenciji iz 1951. uključuju:

  • Pravo da ne bude protjeran, osim pod određenim, strogo definisanim uvjetima;
  • Pravo da se ne kažnjava zbog ilegalnog ulaska na teritorij države ugovornice;
  • Pravo na rad;
  • Pravo na stanovanje;
  • Pravo na obrazovanje;
  • Pravo na javnu pomoć i podršku;
  • Pravo na slobodu religije;
  • Pravo na pristup sudovima;
  • Pravo na slobodu kretanja unutar teritorija;
  • Pravo na izdavanje identiteta i putnih isprava.

Neka osnovna prava, uključujući pravo na zaštitu od vraćanja, odnose se na sve izbjeglice. Izbjeglica ima pravo i na druga prava što duže ostaju u zemlji domaćinu, što se temelji na priznanju da što duže ostaju izbjeglice, to im je potrebno više prava.

Crveni križ u Bosni i Hercegovini u saradnji sa partnerskim organizacijama ulaže značajne napore u humanitarno i zdravstveno zbrinjavanje izbjeglica, migranata i tražioca azila, kao i obezbjeđenju minimalnih uvjeta za human i dostojanstven boravak svih osoba u pokretu.

Crveni križ u službi humanosti već 112 godina u Bosni i Hercegovini.

Podržite naš rad

Ukoliko želite podržati naš rad možete online donirati sredstva za nekih od naših aktuelnih projekata.