18. Federalno takmičenje ekipa Crvenog križa iz pružanja prve pomoći

Završna manisfestacija u oblasti edukacije mladih iz pružanja prve pomoći obilježiti će se 18. Federalnim takmičenjem ekipa Crvenog križa iz pružanja prve pomoći. Takmičenje će se održati u subotu, 30.05.2015. godine u organizaciji Crvenog križa Federacije BiH, u Zenici na Kamberovića polju.

Otvaranje takmičenja je u 10:45 sati na Atletskom stadionu Kamberovića polje, a završetak takmičenja je planiran za 15:00 sati.

Ovo takmičenje svake godine okuplja preko 200 mladih ljudi iz cijele Federacije Bosne i Hercegovine, kako bi demonstrirali praktična znanja i vještine iz pružanja prve pomoći. Takmičenje se odvija u dvije kategorije: PODMLADAK- učenici osnovnih škola i OMLADINA- učenici srednjih škola i organizovane grupe mladih. Takmičenje će se održati na 5 radnih poligona- isceniranih svakodnevnih situacija na kojima će obučeni markiranti odglumiti, a obučeni šminkeri našminkati različite povrede, stanja i oboljenja, a ekipe prve pomoći pokazati na koji način se nositi sa takvim situacijama i kako zbrinuti, odnosno pružiti prvu pomoć, povrijeđenima.

Sudije će ocijeniti znanje, snalažljivost i spremnost ekipa, te proglasiti najbolje ekipe iz obje kategorije u Federaciji BiH, a tri prvoplasirane ekipe steći će pravo na učešće na Državnom takmičenju, čiji će pobjednik biti predstavnik Bosne i Hercegovine na Evropskom takmičenju iz pružanja prve pomoći.

Osim praktične demonstracije pružanja prve pomoći, ovo takmičenje ima za cilj i razmjenu iskustava među mladima, javnu prezentaciju umijeća pružanja prve pomoći, kao i promociju organizacije Crvenog križa i njenih vrijednosti.

Crveni križ u službi humanosti već 112 godina u Bosni i Hercegovini.

Podržite naš rad

Ukoliko želite podržati naš rad možete online donirati sredstva za nekih od naših aktuelnih projekata.