121 intervencija prve pomoći mobilnih timova (DRC/SDC) u protekloj sedmici

U prethodnoj sedmici mobilni timovi i terenski radnici koji su zaduženi za zdravstveno i humanitarno zbrinjavanje migranata i izbjeglica u okviru projekata sa Danskim vijećem za izbjeglice i Švicarskom ambasadom u BiH su pružili direktnu podršku za 570 migranata.

Za 570 migranta pruženo je 121 intervencija prve pomoći, 222 usluga psihosocijalne podrške, 21 medicinskih pregleda i konsultacija od strane ljekara, te 12 konsultacija od strane psihologa. U istom period podijeljeno je 192 paketa hrane, 213 higijene, kao i urađeno 156 aktivnosti zdravstvenog prosvjećivanja i 189 aktivnosti o podizanju svijesti o trgovini ljudima.

Naši volonteri i članovi mobilnih timova svoje slobodno vrijeme proveli su u kampu Blažuj kroz inkluzivne radionice prve pomoći za radnike i migrante.

Crveni križ u službi humanosti već 112 godina u Bosni i Hercegovini.

Podržite naš rad

Ukoliko želite podržati naš rad možete online donirati sredstva za nekih od naših aktuelnih projekata.