12. Tematska radionica Crvenog križa Federacije BiH

U periodu od 02. do 03. 12. 2016. godine u Fojnici je održana 12. Temastska radionica Crvenog križa Federacije BiH.

Radionica je okupila sekretare 89 organizacija Crvenog križa u strukturi Crvenog križa BiH, a fokusirala se na obradu problematike novog Zakona o radu, provođenja javnih ovlaštenja Crvenog križa, kratko predavanje osnovnih tehnika oživljavanja, aktivnosti mladih u strukturi, novog modela baze podataka i pregled primjera i metoda komuniciranja u strukturi Crvenog križa Federacije BiH, te drugih pitanja od interesa za strukturu Crvenog križa Federacije BiH.

Pored generalnog sekretara Crvenog križa Federacije BiH, Hodžić Namika, i predsjednika Crvenog križa Federacije BiH, Juričević Ive, prisutnima su se obratili i član Predsjedništva Društva Crvenog krsta/križa BiH, Lovrinović Marijan, te načelnik općine Fojnica Sabahudin Klisura.

Načelnik općine  Fojnica stavio se na raspolaganje strukturi Crvenog križa u skladu sa svojim mogućnostima, te obećao podršku pri radu Crvenog križa općine Fojnica. U ime domaćina, prisutne je pozdravila Senida Varka, sekretar Crvenog križa općine Fojnica.

Drugi dan radionici je ispred Općine Fojnica prisustvovala Dževahira Pubović, iz Službe za opću upravu, društvene djelatnosti, civilnu zaštitu i zajedničke poslove općine Fojnica.

Nakon pozdravnih riječi, ekspertica Ljiljana Ćehajić, dip. iur. predstavila je novi Zakon o radu, te pojasnila pojedine promjene u odnosu na stari Zakon i njegovu primjenu u praksi. Dodarna pojašnjenja vezana za finansijsku oblast dala je saradnica za finansije Crvenog križa Federacije BiH, Atifa Sadiković. Generalni sekretar Crvenog križa Federacije BiH i stručna saradnica Nevenka Milanović predstavili su osvrt na pokazatelje provedbe javnih ovlaštenja u strukturi Crvenog križa Federacije BiH, a članovi Predsjedništva mladih Crvenog križa Federacije BiH Edina Pačuković i Amir Draganović su prisutne upoznali sa aktivnostima koje trenutno realizuje Predsjedništvo mladih Crvenog križa Federacije BiH.

Armin Alagić je ispred firme Fineline predstavio novi oblik baze podataka ISVOCK, u ovoj fazi namjenjene praćenju ljudskih resursa u strukturi, te pojasnio dodatno uvedene pogodnosti za korisnike baze podataka- organizacije Crvenog križa. Azra Mešić iz stručne službe Crvenog križa Federacije BiH predstavila je primjere i metode poslovnog komuniciranja, dok je dr. Adis Kukuljac održao kraću obuku iz osnova oživaljavanja za sve prisutne, koji su nakon teoretskog dijela imali priliku i praktično primjeniti stečeno znanje.

Crveni križ u službi humanosti već 112 godina u Bosni i Hercegovini.

Podržite naš rad

Ukoliko želite podržati naš rad možete online donirati sredstva za nekih od naših aktuelnih projekata.