11. tradicionalni kamp mladih Crvenog križa Federacije BiH

Crveni križ Federacije Bosne i Hercegovine je u periodu od 10. do 14. augusta 2016. godine organizirao 11. Kamp mladih Crvenog križa Federacije Bosne i Hercegovine.

Kamp se održao u Dječijem odmaralištu Crvenog križa Kantona Sarajevo u Vogošći i okupio je 44 predstavnika mladih iz 26 općinskih odnosno 9 kantonalnih/županijskih organizacija Crvenog križa i dvije predstavnice mladih Crvenog krsta/križa Brčko Distrikta. Cilj organiziranja kampa bio je pored prilike da se mladi volonteri iz različitih krajeva BiH upoznaju, prenošenje stečenih znanja i iskustava, kako bi na najbolji način mogli izvršavati misiju Crvenog križa i pomoći u sprovođenju njegovih javnih ovlaštenja u svojim zajednicama. Na kampu nisu učestvovali predstavnici mladih iz Zapadno-hercegovačke županije, kao ni mladi iz Crvenog krsta Republike Srpske.

Glavna tema kampa bila je „Prevencija ovisnosti i borba protiv zloupotrebe droga“ za šta su angažirani stručnjavi- inspektor MUP KS, Admir Vatreš sa Odjeljenja za borbu protiv zloupotrebe opojnih droga i Đana Lončarica, magistrica psihologije i geštalt psihoterapeutkinja kojoj je uža specijalnost rad sa ovisnicima, maloljetnicima i njihovim porodicama.

Na zvaničnom otvaranju kampa pored predstavnika medija, prisustvovali su i učesnicima se obratili potpredsjednik Društva Crvenog krsta/križa BiH Husein Kličić, stručna saradnica Crvenog križa Federacije BiH Nevenka Milanović, potpredsjednik Crvenog križa Kantona Sarajevo Hasib Đelilović, koordinator za rad sa mladima u Stručnoj službi Crvenog križa Federacije BiH Jasmin Nikšić, te predsjednik mladih Crvenog križa Federacije BiH Kenan Kadribašić.

Na radionicama, učesnici su imali priliku naučiti osnovne pojmove o drogama i opojnim sredstvima, te načinima borbe protiv zloupotrebe istih, kao i o rizikofaktorima, načinima prevencije ovisnosti i njenom liječenju. Metodom prenošenja iskustava u radu sa ovisnicima posebno maloljetnicima i njihovom tretmanu liječenja, učesnici su stekli dojam i razvili svoju svijest o opasnostima koje droga uzrokuje.

Kroz interaktivne radionice Diseminacije o Crvenom križu, zatim Komunikacije i prezentacijskih vještina učesnici su imali priliku bolje se upoznati sa načinom organizovanja Crvenog križa u Bosni i Hercegovini, ali i prinicp rada i organizovanje na međunarodnom nivou. Korisne savjete i prezentacijske vještine koristiće učesnicima kampa kada budu održavali prezentacije u školama i lokalnim zajednicama.

U sklopu održavanja kampa mladih Crvenog križa Federacije BiH, učesnici su obilježili i Međunarodni dan mladih, 12.08.2016. godine u saradnji sa Crvenim križem Kantona Sarajevo gdje su zajedno sa mladima iz općinskih organizacija Crvenog križa Kantona Sarajevo imali prigodno druženje uz roštilj, muziku i sportske aktivnosti. Organizirani su turniri u odbojci i fudbalu, dok je grupa mladih iskoristila vrijeme i radila na uređenju dvorišta i vrta.

Povodom Međunarodnog dana mladih učesnicima kampa se pridružio i Generalni sekretar, gospodin Namik Hodžić koji je proveo vrijeme sa mladima, poželio im sreću i iskrene čestitke u nadi da će ostati još dugo u našoj organizaciji i truditi se da organizaciju učine masovnijom. Generalni sekretar je još jednom istakao značajnu podršku koju mladi imaju od strane Generalnog sekretara, Stručne službe i Predsjedništva Crvenog križa Federacije BiH.

Po završenom kampu učesnicima je prezentovan film o kampu na kojem su radili mladi tokom trajanja kampa, kako bi se zajedno prisjetili svih trenutaka provedenih zajedno tokom edukacije, ali i slobodnog vremena koje je bilo popunjeno raznim igrama, muzičkim takmičenjem i drugim aktivnostima. Takođe su uručene diplome o završenoj osnovnoj edukaciji na temu „Prevencija ovisnosti i borba protiv zloupotrebe droga“.

Kamp je realizovan uz podršku Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke, a sponzor rada mladih je BH TELECOM.

Crveni križ u službi humanosti već 112 godina u Bosni i Hercegovini.

Podržite naš rad

Ukoliko želite podržati naš rad možete online donirati sredstva za nekih od naših aktuelnih projekata.