Održana 10.sjednica IV saziva Skupštine Crvenog križa Federacije BiH

Dana 17.04.2013 godine u prostorijama zgrade Federalne uprave Civilne zaštite sa početkom u 11:00 h održana je 10. sjednica IV saziva Skupštine Crvenog križa Federacije BiH kojom je predsjedavao Prim.dr. Fadil Jahić. Sjednici su osim zastupnika prisustvovali i gosti:  ispred Društva Crvenog krsta/križa BiH g. Branko Leko, predsjednik i  g-đa Edina Ahmagić, zamjenik generalnog sekretara, ispred Međunarodnog komiteta Crvenog križa/krsta u BiH g-đa Zorica Lučić, ispred Međunarodne Federacije Crvenog križa/krsta i Crvenog polumjeseca u BiH, g. Michaele Rezza Sanchez, te sredstva javnog informisanja.  Na pomenutoj sjednici zastupnici  su razmatrali i usvojili Izvještaj o radu i Finansijski izvještaj za 2012.godinu.

VRSTA I BROJ USLUGA PRUŽENIH GRAĐANIMA

Broj dobrovoljnih darivalaca krvi-prijavljenih u organiziranim akcijama    25.203
Broj prikupljenih doza krvi    21.473
Broj građana koje smo pomogli sa humanitarnom pomoći(jednom i više puta)    34.262
Broj pripremljenih i distribuiranih obroka u kuhinjama Crvenog križa    1.088.000
Broj pripr.i distribuiranih obroka u vrijeme prirodne nesreće(snježne padavine)   246.765
Broj pruženih usluga korisnicima programa kućne njege    199.000
Broj obučenih osoba iz prve pomoći (učenici, građani, povratnici, uposlenici)  10.000
Broj obučenih kandidata za vozače m/v  iz prve pomoći    22.009
Broj mladih educiranih iz reproduktivnog zdravlja (HIV/AIDS,bolesti  ovisnosti, TB) 3.955
Broj osoba educiranih iz programa ”Upozoravanje na mine ”    6.750
Broj nestalih osoba čija sudbina još nije razriješena – podaci MKCK    8.388
Broj pregledanih osoba u Nedjelji/Tjednu borbe protiv tuberkuloze    466

UKUPNI FINANSIJSKI EFEKTI

Ukupna novčana sredstva u 2012. godini (Financijski izvještaj)- samo sjedište CK FBiH    1.173.901,00 KM
Ukupna vrijednost pomoći prikupljene u Nedjelji/Tjednu solidarnosti –  struktura    93.820,50 KM
Ukupna vrijednost pomoći dobivene iz inozemstva – struktura Crvenog križa FBiH    384.034,94 KM
Ukupna vrijednost pomoći građanima i institucijama  – struktura Crvenog križa  FBiHCca 3.200.000,00 KM

Analizirajući trenutnu situaciju funkcioniranja organizacija Crvenog križa u veoma složenim socio-ekonomskim i političkim prilikama u BiH i sve ograničenijih mogućnosti pružanja pomoći usluga sve većem broju siromašnih i ranjivih skupina građana, zastupnici su izrazili svoju zabrinutost odnosom pojedinih organa vlasti na nivou općine, grada i kantona koji zanemaruju svoje obaveze finansiranja djelatnosti Crvenog križa, a posebno javnih ovlaštenja iz Zakona o Crvenom križu/krstu Federacije BiH čime indirektno utiču na pogoršanje socijalnog položaja građana, posebno vulnerabilnih skupina ovisnih od pomoći Crvenog križa, odnosno organa vlasti društvene zajednice.
Ovo se posebno odnosi na organe vlasti u ZE-DO kantonu i općinama Zenica, Vareš, Doboj-Jug, Maglaj, Olovo, općinama Banovići, Sapna, Lukavac, Srebrenik, Čelić, Doboj-Istok i Gradačac u Tuzlanskom kantonu, općinama Kiseljak, Fojnica, Busovača i Dobretići u SBK/KSB, Kantonu Sarajevo i općinama Hadžići i Novi Grad, općinama Kupres i Bosansko Grahovo u Kantonu 10/HBŽ, HNK, Gradu Mostaru i općinama Jablanica, Neum i Ravno, USK-u i općini Velika Kladuša, općinama Pale-Prača i Foča-Ustikolina u BPK-u, te Posavskom kantonu/županiji i općini Domaljevac-Šamac.
Istovremeno, ogromno je kašnjenje i sa transferom odobrenih sredstava Crvenog križa Federacije BiH od Vlade Federacije BiH, što do sada nije bio slučaj.

Crveni križ u službi humanosti već 112 godina u Bosni i Hercegovini.

Podržite naš rad

Ukoliko želite podržati naš rad možete online donirati sredstva za nekih od naših aktuelnih projekata.