10. certifikacija ljekara-instruktora prve pomoći za kandidate za vozače motornih vozila

Deseta certifikacija ljekara/instruktora je održana 03.09.2016. godine u Bihaću. Radionica je održana prema utvrđenom Planu rada: Uvod sa osvrtom na javna ovlaštenja Crvenog križa, upoznavanje sa Pravilnikom o osposobljavanju iz pružanja prve pomoći i Programom obuke iz pružanja prve pomoći osobama povrijeđenim u saobraćajnoj nezgodi, upoznavanje sa Vodičem za instruktore i upoznavanje sa smjernicama EFAM-a, te praktičnom primjenom AED-a (automatski eksterni defibrilator). Radionicu je vodio član ekspertnog tima dr. Almir Jagodić.

Ekspertni tim ima zadatak da u skladu sa Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o sigurnosti saobraćaja na putevima u BiH i Pravilnika o osposobljavanju pružanja prve pomoći, a u vezi sa članom 9. Zakona o Crvenom križu FBiH: izvrši certifikaciju ljekara – instruktora koji vrše obuku kandidata za vozače iz prve pomoći. Cilj certificiranja ljekara/instruktora je da se uspostavi jedinstvena metodologije rada i način obuke polaznika.

Na ovoj radionici je certificirano 11 ljekara.

U periodu 2013-2016. godine održano je deset radionica na kojima su u strukturi Crvenog križa Federacije BiH certificirana 152 ljekara sa rokom važenja certifikata od pet godina.

Na 10. radionici certificirani su slijedeći ljekari:

Armin Hajduković
2. Fahrudin Mujezinović
3. Amir Kečalović
4. Ermin Kasić
5. Minela Porčić
6. Irma Demirović
7. Aida Burzić
8. Amela Bužimkić
9. Mirzet Kovačević
10. Sajra Halilović
11. Hajrudin Havić
Crveni križ u službi humanosti već 112 godina u Bosni i Hercegovini.

Podržite naš rad

Ukoliko želite podržati naš rad možete online donirati sredstva za nekih od naših aktuelnih projekata.