Završen kamp mladih Crvenog križa Federacije BiH

U periodu od 14.08. do 18.08.2020. godine Crveni križ Federacije BiH organizirao je ljetni kamp mladih pod nazivom „Čuvari Humanosti“. Kamp se održao na Boračkom jezeru, u zeničkom izviđačkom centru.

Ovaj kamp predstavljao je jedinstvenu priliku za susret mladih volontera Crvenog križa iz različitih lokalnih organizacija iz strukture Crvenog križa Federacije BiH, koji svakodnevno kroz volonterski rad daju doprinos u svojim lokalnim zajednicama kroz aktivnosti odgovora na panedmiju COVID-19, migracije, te druge aktivnosti Crvenog križa.  

U okviru kampa mladih održane su edukacije iz oblati reporudiktivnog zdravlja i spolno prenosivih bolesti sa posebnim osvrtom na HIV/AIDS, stigmu i diskriminaciju, kao i Mladi-mladima metodologiju, te iz oblasti realističkog prikaza povreda, stanja i oboljenja.

U uvodnom dijelu kampa učesnici su imali radionicu o diseminaciji o Crvenom križu, koju je vodila diseminatorica Lamija Pirić ispred Kluba mladih Crvenog križa Federacije BiH, kao i prezentaciju koja se odnosila na preventivne mjere za COVID-19 pandemiju koju je održala Edina Pačuković, magistar zdravstvene njege i terapije, a ispred Komisije za zdravstvo Crvenog križa Federacije BiH.

Učesnici iz Gradačca, Orašja, Travnika, Ilidže, Živinica, Gornjeg Vakufa-Uskoplja, Lukavca, Goražda, Novog Travnika, Visokog, Centra, Maglaja, Kaknja, Žepča, Kiseljaka, Cazina, Tešnja, Olova, Fojnice, Busovače, Novog Sarajeva i Mostara bili su podijeljeni u dvije grupe tokom trajanja edukacija. Prva grupa učesnika osposobljavala se iz oblasti reproduktivnog zdravlja i spolno prenosivih bolesti, a edukativne radionice vodili su zdravstveni radnici Edina Pačuković i Jasmin Nikšić, te psihologinja Amra Pirić. Druga grupa učesnika prolazila je kroz edukaciju o realističkom prikazu povreda, stanja i oboljenja koju su držali dr. Džana Atlić, Medina Šapčanin i Džana Kapić.

Pored edukativnog dijela kampa za učesnike je obezbjeđeno korištenje adrenalin parka, streličarstvo i organizirani odlazak na plažu, a u svrhu popunjavanja slobodnog vremena i rada na izgradnji timskog duha. Također učesnici kampa su radili na osmišljavanju i uvježbavanju muzičke koreografije sa ciljem da se video snimak koreografije posredstvom DCKBiH pošalje u IFRC i bude objavljen na zvanične kanale.

Kamp je zvanično otvorio generalni sekretar Crvenog križa Federacije BiH, gdin. Namik Hodžić, koji je i zatvorio kamp i zajedno sa edukatorima uručio učesnicima diplome za uspješno završene edukacije.

Ovogodišnji kamp mladih podržan je od strane UNFPA – Populacijskog fonda Ujedinjenih naroda, čiji predstavnici su prisustvovali na otvaranju kampa na čelu sa gdin. John Kennedy Mosoti – predstavnikom UNFPA za BiH, Srbiju, Sjevernu Makedoniju i Kosovo, koji je iskoristio priliku te pozdravio prisutne i izrazio svoje zadovoljstvo ovom saradnjom.

Među sponzorima za kamp bili su i Sarajevski kiseljak i Red Bull. Kamp je održan poštujući sve higijensko-epidemiološke mjere i trenutnu situaciju uzrokovanu panedmijom korona virusa.

 

Crveni križ u službi humanosti već 112 godina u Bosni i Hercegovini.

Podržite naš rad

Ukoliko želite podržati naš rad možete online donirati sredstva za nekih od naših aktuelnih projekata.