Završetak humanitarne akcije za prikupljanje pomoći stanovništvu Afrike

Humanitarna akcija za prikupljanje pomoći ugroženom narodu Afrike pokrenuta od strane Crvenog krsta/križa BiH službeno završava sa 30.09.2011 godine. Zahvaljujemo se svim fizičkim i pravnim licima koja su podržala ovu akciju i na taj način dala svoj doprinos u realizaciji iste.