Završetak humanitarne akcije za prikupljanje pomoći žrtvama tajfuna na Filipinima

Humanitarna akcija za prikupljanje pomoći žrtvama tajfuna na Filipinima pokrenuta od strane Društva Crvenog krsta/križa BiH, službeno je završena sa 31.01.2014 godine.

Od trenutka pokretanja akcije 01.11. do 31.01.2013. putem humanitarnih telefona BH Telecoma ostvareno je 1131 poziva. Broj ostvarenih poziva kod HT Mostara iznosi 230. Ukupna novčana sredstava koja su od strane fizičkih i pravnih lica do 31.01.2014. godine uplaćena na žiro-račun DCK/K BiH iznose  890,56 KM.
Zahvaljujemo se svim fizičkim i pravnim licima koja su podržala ovu akciju i na taj način dala svoj doprinos u realizaciji iste.