Zastupnik Parlamenta FBiH Mirza Ustamujić posjetio sjedište Crvenog križa FBiH

Generalni sekretar Namik Hodžić je 05.09.2013. godine u sjedištu Crvenog križa Federacije BiH primio najmlađeg zastupnika u Parlamentu Federacije BiH, g-dina Mirzu Ustamujića  gdje su razgovarali o Nacrtu zakona o igrama na sreću i Zakonu o mladima u FBiH. Namik Hodžić je istakao da Nacrtom navedenog zakona nisu predviđena povoljnija rješenja za finansiranje djelatnosti Crvenog križa iako je to utvrđena obligacija u Zakonu o Crvenom križu FBiH, te je, s tog aspekta, zamolio zastupnika Ustamujića da podrži primjedbe i sugestije na ponuđeni Nacrt koje je pripremio Crveni križ.

Takođe, zatražena je i podrška u iznalaženju rješenja za uključivanje mladih Crvenog križa u Vijeća mladih na nivou općine, grada, kantona i Federacije BiH, budući da za to imaju formalno-pravne prepreke u aktuelnom Zakonu o mladima.
G-din Ustamujić je, ističući značaj Crvenog križa za zajednicu, čiji je i član i nekadašnji volonter  iskazao svoju spremnost za lobiranje najboljih rješenja za finansiranje djelatnosti Crvenog križa i ostalih neprofitnih organizacija, te predložio da bi bilo najbolje da se sve neprofitne organizacije usaglase i ponude zajedničko rješenje. Takođe, smatra da bi dobrovoljno darivanje krvi trebalo biti dijelom  finansirano i iz sredstava od igara na sreću.
Po pitanju Zakona o mladima, zastupnik Ustamujić smatra da bi za Crveni križ najpovoljnije rješenja bilo u izmjenama Statuta Crvenog križa, gdje bi se mladima omogućilo registriranje kod nadležnog državnog organa, na koji način bi stekli i formalno pravo za participaciju u Vijećima mladih i korištenju novčanih sredstava iz budžeta za mlade.
Na kraju se generalni sekretar zahvalio zastupniku Mirzi Ustamujiću na posjeti sjedištu i iskazanoj podršci radu i djelovanju Crvenog križa Federacije BiH.

 

Crveni križ u službi humanosti već 112 godina u Bosni i Hercegovini.

Podržite naš rad

Ukoliko želite podržati naš rad možete online donirati sredstva za nekih od naših aktuelnih projekata.