Zaključci prvog sastanka novog saziva Evropskog koordinacijskog odbora mladih

U periodu od 19. do 21. augusta 2016. godine, u prostorijama IFRC ureda za Evropu u Budimpešti, održan je prvi sastanak novog saziva Evropskog koordinacijskog odbora mladih Crvenog križa i Crvenog polumjeseca.

Sastanak se održavao u prostorijama IFRC-a, a činile su ga radionice kroz koje su članovi odbora radili na pisanju i strategiji akcionog plana za mandatni period 2016-2018, te sastanci sa saradnicima u IFRC uredu. Članovi koordinacijskog odobra susreli su se sa saradnicima za razvoj, zdravstvo, migracije, odgovor na katastrofe i psiho-socijalne podrške.

Takođe, putem Skype-a održan je sastanak sa predstavnicom Koordinacijskog odbora mladih Crvenog križa i Crvenog polumjeseca za regiju Azija-Pacifik, gdje su razmijenjena iskustva i ideje za kreiranje akcionog plana.

U sklopu sastanka rađeno je na temama koje su delegati na sastanku Evropske mreže mladih Crvenog križa i Crvenog polumjeseca održanog u Sutomoru odabrali kao prioritetne teme kojima se novoizabrani odbor mladih treba zanimati u narednom periodu. Pored toga odabrane su odgovorne i i timovi za razvoj i rad na temama.

  1. Implementacija Y.E.S. strategije, odgovorna osoba Maria Hristova, Bugarski Crveni krst
  2. Inovacije u volontiranju, odgovorna osoba Ani Mirakyan, Armenski Crveni krst
  3. Mladi i zagovaranje, odgovorna osoba Guillermo Vazquez, Crveni križ Španije
  4. Jačanje sub-regionalnih mreža mladih Evrope, odgovorne osobe Jasmin Nikšić Društvo Crvenog krsta/križa BiH i Jelena Cofranac Crveni krst Crne Gore
  5. Migracije, odgovorne osobe Sabrina Konzok Crveni križ Njemačke i Hala Mohammed Crveni križ Švedske

Pored toga, članovima Evropskog odbora mladih dodjeljena su nacionalna društva Crvenog križa/krsta i Crvenog polumjeseca sa kojima će usko sarađivati u cilju jačanja strukture mladih i implementaciji programskih aktivnosti.

Član odbora ispred DCK BiH Jasmin Nikšić, dobio je Crveni polumjesec Turke, Hrvatski Crveni križ, Crveni križ Rumunije, Crveni križ Slovenije i Društvo Crvenog krsta/križa BiH, te je odgovorna osoba za Mrežu prevencije trgovine ljudima (Anti-trafficking network) i pod-odgovorna osoba za Inovacije u volontiranju.

Na sastanku su se planirali i naredni susreti i konferencije, a prijedlozi su da se izborna konferencija održi u Madridu, domaćin član odbora Guillermo Vazquez, a jedan od narednih sastanaka u Sarajevu, domaćin član odbora Jasmin Nikšić.

Članovi odbora mladih uz usku suradnju sa saradnicima u uredu IFRC Europe Zone trudiće se da na svim relevantnim i bitnim događajima koji se budu organizovali na niovu pokreta budu prisutni i prezentiraju rad mreže mladih.

Tokom čitavog trajanja sastanaka i radnih grupa bio je prisutan i gospodin Nis Sperling, savjetnik za mlade i volontere u IFRC uredu u Budimpešti.

Crveni križ u službi humanosti već 112 godina u Bosni i Hercegovini.

Podržite naš rad

Ukoliko želite podržati naš rad možete online donirati sredstva za nekih od naših aktuelnih projekata.