Volonteri Crvenog križa grada Živinice nastavljaju sa aktivnostima vezanim za imunizaciju građana

Volonteri Crvenog križa grada Živinice nastavljaju sa svojim aktivnostima vezanim za masovnu imunizaciju građana.

Naime, u saradnji sa JZU Dom zdravlja Živinicice, drugog dana vikeenda, vršena je vakcinacija građana u TC Bingo Živinice.

Volonteri su radili kao podrška u identifikaciji građana, popunjavanju administracije i ostalim logističkim aktivnostima. 

Vakcinisano je oko 70 ljudi.