Vježba spašavanja u Domaljevac-Šamcu: Brzi odgovor na poplave

U cilju što hitnijeg i boljeg odgovora na nesreće koje nas mogu zadesiti u Domaljevac-Šamcu organizirana je pokazna vježba.

“Brzi odgovor na poplave” bio je naziv vježbe spašavanja, a organizirala je općina Domaljevas-Šamac. U vježbi su, na poziv Crvenog križa općine Domaljevac-Šamac učestvovala i dva tima za pružanje prve pomoći Crvenog križa grada Gradačac.

Vježba je organizirana uz podršku USAID-a, Američke organizacije za razvoj i CRS (Catholic Relief Services) te Međunarodnom humanitarnom organizacijom kataločke zajednice u SAD-u.

Crveni križ u službi humanosti već 112 godina u Bosni i Hercegovini.

Podržite naš rad

Ukoliko želite podržati naš rad možete online donirati sredstva za nekih od naših aktuelnih projekata.