Švicarski CK distribuirao visokotlačne mašine za pranje

Švicarski Crveni križ je u ponedjeljak, 16.6.2014. godine distribuirao visokotlačne mašine za pranje poplavama ugroženim područjima. Ukupno je distribuirano 60 mašina od kojih je 24 distribuirano na područje Posavskog kantona te 36 mašina distribuirano na područje Bijeljine i Šamca.