Uspostavljena saradnja sa Fakultetom za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije

Na inicijativu fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije, danas je u prostorijama Crvenog križa Federacije BiH održan sastanak, sa ciljem pokretanja različitih modela saradnje između ove dvije institucije. Sastanku su, ispred Uprave fakulteta, prisustvovali: Prof. dr. Jasmin Ahić, prodekan za nauku, doc. dr. Admir Hadžikadunić, prodekan za nastavu, Prof. Dr. Muhamed Budimlić,  direktor Instituta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije „Criminal East“ i Ermina Bakić, Šef službe za nastavu i sekretar instituta. Ispred Crvenog križa FBiH prisustvovali su: Namik Hodžić, generalni sekretar sa saradnicima.

Predstavnici fakulteta su prezentovali mogućnosti saradnje, kao i prijedlog Sporazuma o naučnoj, stručnoj i obrazovnoj saradnji. Kako se u 2016. godini planiraju aktivnosti na organiziranju Međunarodne ljetne škole „Upravljanje u kriznim situacijama“, participacija Crvenog križa se očekuje u edukativnom dijelu programa. 

Potpisivanje Sporazuma će biti upriličeno na Okruglom stolu na temu „Izazovi trenutne migracijske krize: Pogled i perspektive“, koji će u organizaciji fakulteta, biti održan u Sarajevu 17.12.2015. godine.

Crveni križ u službi humanosti već 112 godina u Bosni i Hercegovini.

Podržite naš rad

Ukoliko želite podržati naš rad možete online donirati sredstva za nekih od naših aktuelnih projekata.