Uspješno realizirana taktičko-pokazna vježba Službe zaštite i spašavanja CK FBiH sa partnerima u sistemu zaštite i spašavanja „Zemljotres 2019“

U cilju kvalitetnijeg odgovora na prirodnu ili drugu nesreću, Crveni križ Federacije BiH nastoji raditi na kontinuiranom osposobljavanju, opremanju i uvježbavanju kako Službe zaštite i spašavanja Crvenog križa Federacije BiH, tako i kantonalnih, gradskih i općinskih višenamjenskih terenskih jedinica.

U svih deset kantonalnih/županijskih organizacija Crvenog križa oformljene su Službe zaštite i spašavanja, koje u skladu sa Zakonom, Statutom i posebnim pravnim aktima rade na pripremi za efikasan odgovor na prirodnu ili drugu nesreću, ublažavanju ljudke patnje i humkanitarnom zbrinjavanju tokom nesreća, kao in a sanaciji i podršci ugroženima nakon nastale nesreće.

U cilju za osnaživanje koordinacije i pripremljenosti naših jedinica Crveni križ Federacije BiH sproveo je taktičko-pokaznu vježbu Službe zaštite i spašavanja Crvenog križa Federacije BiH sa partnerima iz sistema zaštite i spašavanja pod nazivom “Zemljotres 2019” – Zbrinjavanje stanovništva nastradalog u zemljotresu. Pripremni sastanak svih timova održao je 28.09.2019. godine u Lukavcu, povodom 100 godina ove organizacije, a Smotra i vježba 29.09.2019. godine.

Na Vježbi Službe zaštite i spašavanja Crvenog križa Federacije BiH sa partnerima u sistemu zaštite i spašavanja učešće su uzele Službe zaštite i spašavanja iz pet kantonalnih/županijskih organizacija Crvenog križa (USK, TK, BPK, SBK/KSB i HNK), te Službe zaštite i spašavanja, Višenamjenske terenske jedinice i ekipe prve pomoći iz šest općinskih/gradskih organizacija Crvenog križa (Orašje, Kalesija, Lukavac, Zenica, Kiseljak i Centar Sarajevo), kao i Služba zaštite i spašavanja Crvenog križa Federacije BiH. Partnerske službe iz sistema zaštite i spašavanja koje su učestvovale na Vježbi su: Policijska uprava Lukavac, JZU Dom zdravlja Lukavac, Služba Civilne zaštite općine Lukavac i Vatrogasna jedinica Lukavac. Oružane snage BiH, komanda 5. pješadijske brigade, bila je u svojstvu posmatrača.

SCENARIJ:

Na području Tuzlanskog Kantona desio se zemljotres koji je najviše posljedica izazvao u općini Lukavac, gdje je veću materijalnu štetu prouzrokovao u obližnjoj školi i stambenom objektu u centru općine Lukavac. Mještani tog naselja su počeli bježati pokušavajući se spasiti uslijed čega je došlo i do povrijeđivanja i panike. Pozivaju pomoć. Preko 50 osoba očekuje pomoć u smislu evakuacije, zbrinjavanja i njege. Čuju se sirene. Među mještanima ima povrijeđenih osoba koje zahtjevaju podršku ekipa prve pomoće. Također radi zatrpavanja i panike pojedine osobe se traže kao nestale, za šta se očekuje i aktiviranje Službe traženja. Timovi za logistiku, prihvat i ishranu pripremaju privremeni prihvatni centar. Timovi za prvu pomoć i psihosocijalnu podršku izlaze na teren u svom punom kapacitetu. Zemljotres je oštetio i dio instalacija u osnovnoj školi gdje je došlo do poplave prizemlja i podruma, te je otežan način kretanja i evakuacije. Iz obližnjeg kafića primjeti se panika među grupom mladih ljudi.  Iz zgrade se prva evakuiše trudnica koja kašlje. Nakon jednog vremenskog perioda izlazi grupa stanara sa manjim pojekotinama, ogrebotinama, uprljane odjeće. Nakon njih jedna grupa stanara bez povreda napušta zgradu. Među njima ima i djece. U isto vrijeme iz škole se evakuiše grupa učenika među kojima vlada velika panika. Dosta učenika je povrijeđeno i u pitanju su uganuća zglobova, frakture, posjekotine, uprljane rane, kontuzije. Tim za realistički prikaz povreda, stanja i oboljenja Crvenog križa na najrealni način prikazao je rane i povrede, kao i određena stanja u kojima se stanovništvo nalazi, a u cilju bolje simulacije vježbe. Za potrebe glume unesrećenih osoba angažovani su volonteri Crvenog križa općine Lukavac, kao i mladi volonteri – markiranti iz ostalih organizacija Crvenog križa u strukturi Federacije BiH, te volonteri Crvenog krsta Beograd – Stari grad. Također među glumcima – markirantima bili su i aktivisti Incijativne grupe „Aktivno starenje Gnojnica“, te učenici iz tri osnovne škole iz Lukavca. Vježba je bila koncipirana tako da se odgovor timova očekivao na dvije različite scene i to evakuacija i zbrinjavanje stanovništva iz stambene zgrade, a potom evakuacija i zbrinjavanje učenika iz osnovne škole.

Prije održavanja Vježbe izvršeno je postrojavanje, kao i Smotra svih učesnika. Na smotri su pored timova-učesnika Vježbe prisustvovali i postrojavanje izvršili načelnik općine Lukavac, predsjednik i generalni sekretar Društva Crvenog krsta/križa Bosne i Hercegovine, generalni sekretar Crvenog križa Federacije BiH i operativni rukovodilac Vježbe.

Članovi svih timova za potrebe vježbe bili su raspoređeni u timove prve pomoći, trijaže, transporta, psihosocijalne podrške, Službe traženja, logistike, ishrane, prihvata unesrećenih osoba, kao i timove za evakuaciju.

Realizacijom taktičko-pokazne vježbe Službe zaštite i spašavanja Crvenog križa Federacije BiH sa partnerima u sistemu zaštite i spašavanja „Zemljotres 2019“ – zbrinjavanje stanovništva nastradalog u zemljotresu ustanovila se trenutna pripremljenost i osposobljenost Službe zaštite i spašavanja sa kantonalnim i općinskim/gradskim timovima, te je izvršena dodatna edukacija i osvježenje znanja kako svih pripadnika timova, tako i velikog broja građana, učenika i nastavnog osoblja koji su bili posmatrači. Vježba je pokazala i način saradnje među glavnim akterima u sistemu zaštite i spašavanja, te provjeru koordinacije i saradnje između svih aktera.

Crveni križ u službi humanosti već 112 godina u Bosni i Hercegovini.

Podržite naš rad

Ukoliko želite podržati naš rad možete online donirati sredstva za nekih od naših aktuelnih projekata.