Učešće strukture Crvenog križa FBiH na međunarodnoj civilno-vojnoj vježbi “Zajednički otpor 2012”

U periodu od 28. maja do 7. juna 2012. godine na području Čapljine i Bileće u organizaciji ministarstava odbrane i sigurnosti BiH, a pod pokroviteljstvom Američkog zapovjedništva za Evropu (USEUCOM) održana je međunarodna civilno-vojna vježba Zajednički otpor 2012 (Shared Resilience 2012 – SR12). Cilj vježbe jeste testiranje i unapređenje sistema reagiranja u kriznim situacijama u BiH, uključujući civilno-vojnu saradnju i koordiniranje aktivnosti na temelju sporazuma između ministarstava sigurnosti i odbrane BiH, ali i saradnju zemalja regiona u sektoru zaštite i spašavanja u slučaju prirodnih i drugih nesreća.

 

Vježba je okupila oko 900 sudionika -predstavnike 12 zemalja i najveća je vježba te vrste koja se organizira u BiH i okruženju. Pored BiH, svoje učesnike prijavile su: Albanija, Austrija, Crna Gora, Hrvatska, Makedonija, Norveška, Slovenija, Srbija, Švedska, Turska, te štabovi NATO-a u Sarajevo i Brisel, delegacija EUFOR-a UNDP-a i OSCE-a u BiH. U pomenutoj vježbi zajedno sa timovima FCUZ ispred BiH sudjelovao je i tim Službe zaštite i spašavanja Crvenog križa FBiH sastavljen od medicinskog tima prve pomoći, tima Službe traženja i psihosocijalne podrške, kao i tima šminkera. U  periodu od 28.05. (kada je predviđeno otvaranje vježbe) pa sve do 01.06. medicinski tim prve pomoći CKFBiH prisustvovati je edukativnom dijelu vježbe za medicinske timove. Dana 02.06. u kasarni Čapljina jei upriličena izložba opreme svih učesnika vježbe na kojoj će i tim Službe zaštite i spašavanja Crvenog križa FBiH izložiti i svoju opremu.
Program vježbe između ostalog je obuhvatao odgovor na situacije nastale kao posljedica urbanog požara, zemljotresa, pada helikoptera u minsko polje ili kontaminacije (eko incidenta na obali Neretve), počev od medicinske evakuacije stanovništva uz pomoć pripadnika službi za spašavanje i uz upotrebu helikoptera, do postupaka i radnji prilikom izvlačenja iz ruševina u čemu će, osim bosanskohercegovačkih, sudjelovati jedinice iz Srbije, Crne Gore i Makedonije. Predstavnici ostalih osam zemalja su bili uključeni u različite oblike zajedničkog djelovanja putem komandnih i kontrolnih tijela, a predstavnici USEUCOM-a i angažirani u svojstvu posmatrača i ocjenjivača, kao i neposredni sudionici vježbe s vlastitom medicinskom ekipom. Jedan od važnih segmenata vježbe obuhvata medicinsku trijažu uz sudjelovanje lokalnih medicinskih službi i ustanova, a predviđena je i medicinska obuka, kao i obuka pripadnika jedinica za spašavanje odnosno vatrogasnih jedinica.

 

 

 

Crveni križ u službi humanosti već 112 godina u Bosni i Hercegovini.

Podržite naš rad

Ukoliko želite podržati naš rad možete online donirati sredstva za nekih od naših aktuelnih projekata.