U sedmici iza nas, mobilni timovi CK pružili direktnu podršku 764 migrantu

U prethodnoj sedmici mobilni timovi i terenski radnici koji su zaduženi za zdravstveno i humanitarno zbrinjavanje migranata i izbjeglica u okviru projekata sa Danskim vijećem za izbjeglice, Civilnom zaštitom i humanitarnom pomoći Evropske Unije i Švicarskom ambasadom u BiH su pružili direktnu podršku za 764 migranta.

Za 764 migranta pruženo je 344 intervencija prve pomoći, 421 usluga psihosocijalne podrške, 58 medicinskih pregleda i konsultacija od strane ljekara, te 5 konsultacija od strane psihologa. U istom period podijeljeno je 336 paketa hrane, higijene, čarapa, deka kao i urađeno 120 aktivnosti zdravstvenog prosvjećivanja i 60 aktivnosti o podizanju svijesti o trgovini ljudima.

Naši volonteri i članovi mobilnih timova svoje slobodno vrijeme provodili su sa migrantima u Blažuju i križ razne društvene igre se s njima družili i razgovarali.

Crveni križ u službi humanosti već 112 godina u Bosni i Hercegovini.

Podržite naš rad

Ukoliko želite podržati naš rad možete online donirati sredstva za nekih od naših aktuelnih projekata.