U organizaciji Evropske komisije održan trening za lidere i članove terenskih jedinica (IPA CP Cooperation Programme II)

U periodu od 23-27.02.2015.godine organizovan je trening za lidere i članove terenskih jedinica koji ce učestvovati na zajedničkoj vježbi u junu mjesecu ove godine u Makedoniji. Trening je održan u organizaciji Evropske komisije a domaćin je bila Federalna uprava civilne zaštite. Na obuci su učestvovali predstavnici Civilne zaštite, Ministarstava sigurnosti i obezbjeđenja iz Makedonije, Srbije, Turske, Albanije, Crne Gore i Civilne zaštite RS i FBiH.Pored njih na treningu su bili i predstavnici Crvenog krsta Crne Gore, Crvenog krsta RS i Crvenog križa FBiH.

Glavna tema bila je kamp menadžment. Nakon teoretskog dijela uslijedio je praktični dio na Bjelasnici gdje su učesnici imali zadatak da isplaniraju kamp za 2000 osoba koje su uslijed zemljotresa ostali bez domova. Akcenat se stavio na internacionalnu saradnju i pomoć drugih zemalja uslijed većih katastrofa. Učesnici su prošli obuke i o korištenju GPS, mapiranju, organizaciji izbjegličkih kampova, komunikaciju. Cilj obuke bio je pripremiti lidere i članove za vježbu u Makedoniji kako bi sa svojim timovima što bolje i efikasnije odgovorili zadatku.

Crveni križ u službi humanosti već 112 godina u Bosni i Hercegovini.

Podržite naš rad

Ukoliko želite podržati naš rad možete online donirati sredstva za nekih od naših aktuelnih projekata.