U Neumu održana obuka i vježba Službe zaštite i spašavanja Crvenog križa FBiH

Crveni križ Federacije BiH organizirao je pokaznu vježbu Službe zaštite i spašavanja na obali, u Neumu. Vodenim putem evakuirana je grupa stanovništva koja je trebala podršku timova Crvenog križa u saniranju povreda i pružanju psohosocijalne podrške.

Cilj je bio provjeriti stepen pripremljenosti timova za prvu pomoć i spašavanje u odgovoru na krizne situacije, a učestvovalo je oko 50 profesionalaca i volontera iz strukture Crvenog križa FBiH.

Inače, povodom Svjetskog dana smanjenja rizika od katastrofa organizirana je je trodnevna obuka pripadnika Službe zaštite i spašavanja CKFBiH o zdravlju u kriznim situacijama, masovnim nesrećama, epidemijama kao i naprednoj prvoj pomoći.

Također u saradnji sa lučkom kapetanijom Neum, organizirana je obuka te  polaganje ispita za upravljanje motornim čamcima za pripadnike Službe zaštite i spašavanja u strukturi Crvenog križa Federacije BiH.

Podsjetimo, Svjetski dan smanjenja rizika od katastrofa obilježava se svake godine 13.10. s ciljem promoviranja potrebe smanjenja rizika od katastrofa, uključujući i prevenciju, ublažavanje i pripremu na svim nivoima.

  • Prirodne katastrofe i krizne situacije dešavaju se svakodnevno, a cijeli svijet se suočava sa posljedicama klimatskih promjena koje najveću štetu nanose posebno u zemljama slabijeg razvoja, što zahtjeva od svih nas pravilnu pripremu i odgovor kako bismo osnažili otpornost lokalnih zajednica na ove izazove – poručio je generalni sekretar Crvenog križa Federacije BiH Namik Hodžić.  

Crveni križ Federacije BiH shodno mandatu, misiji i javnim ovlaštenjima usmjerava svoje ciljeve u osposobljavanje i opremljenost volontera i uposlenika u cjelokupnoj strukturi, a posebno u oblasti humanitarne i zdravstvene podrške ugroženom stanovništvu i sistemu zaštite i spašavanja u slučaju prirodnih katastrofa ali i drugih kriznih situacija.

Ove aktivnosti realizirane su uz podršku Federalne uprave Civilne zaštite.

Crveni križ u službi humanosti već 112 godina u Bosni i Hercegovini.

Podržite naš rad

Ukoliko želite podržati naš rad možete online donirati sredstva za nekih od naših aktuelnih projekata.