U mjesecu februaru/veljači, mobilni timovi Crvenog križa pružili pomoć i podršku za 3595 migranata

U mjesecu februaru/veljači, mobilni timovi i terenski radnici koji su zaduženi za zdravstveno i humanitarno zbrinjavanje migranata i izbjeglica u okviru projekata sa Danskim vijećem za izbjeglice, Civilnom zaštitom i humanitarnom pomoći Evropske Unije i Švicarskom ambasadom u BiH su pružili direktnu podršku za 3595 migranta.

Za 3595 migranta pruženo je 1377 intervencija prve pomoći, 1601 usluga psihosocijalne podrške, 166 medicinskih pregleda i konsultacija od strane ljekara, te 44 konsultacija od strane psihologa.

U istom periodu podijeljeno je 552 paketa hrane, 959 paketa higijene, čarapa, deka kao i urađeno 664 aktivnosti zdravstvenog prosvjećivanja i 270 aktivnosti o podizanju svijesti o trgovini ljudima.

U ovom mjesecu CK FBiH je u Tuzli u suradnji sa Danskim vijećem za izbjeglice i Švicarskom ambasadom, u okviru projekta finansiranog od strane Švicarske Agencije za razvoj i saradnju (SDC), u okviru Švicarske Konfederacije, Federalni odjel za vanjske poslove, održao trening prve pomoći za mobilne timove koji rade sa migrantima. Pored oblasti prve pomoći za mobilne timove i psihosocijalne zaštite učesnici su educirani od strane DRC po pitanju terenske aktivnosti sa aspekta bezbjednosti, saznaju više o principima monitoringa zaštite te procedurama medicinskog upućivanja ugroženih grupa. Poseban osvrt dat je na aktuelni korona virus, odnosno izvore zaraze, načine prenošenja, izolaciju i na preveniranje zaraze. Radionici su prisustvovali mobilni timovi iz organizacija Crvenog križa Mostara, Cazina, Ilijaša, Novog Sarajeva, Centra Sarajevo, Tuzlanskog kantona i Kalesije.

Kroz OPV tim, kontaktirano je 140 migranata.

Crveni križ u službi humanosti već 112 godina u Bosni i Hercegovini.

Podržite naš rad

Ukoliko želite podržati naš rad možete online donirati sredstva za nekih od naših aktuelnih projekata.