U Kalesiji potpisan Ugovor o donaciji za vodovod u naselju Hrasno

Dana 27.12.2012 godine u općini Kalesija potpisan je Ugovor o donaciji za vodovod u naselju Hrasno, u vrijednosti od 28.497,40 KM kojim će biti nabavljen kompletan vodomaterijal za pomenuti vodovod. Općina će osigurati sredstva za ugradnju vodomaterijala.
Ugovor o donaciji zvanično su potpisali, u ime donatora LDS Charitites iz SAD-a, supružnici Gary i Susan Winters, u ime Crvenog križa Federacije BiH, generalni sekretar Namik Hodžić i u ime općine Kalesija, Načelnik Rasim Omerović. Potpisu ugovora je prisustvovao i sekretar Crvenog križa općine Kalesija, Safet Šahmanović.

Crveni križ u službi humanosti već 112 godina u Bosni i Hercegovini.

Podržite naš rad

Ukoliko želite podržati naš rad možete online donirati sredstva za nekih od naših aktuelnih projekata.