U Federalnom ministarstvu obrazovanja i nauke u Sarajevu održan sastanak u vezi primjene novih pravilnika za osposobljavanje vozača motornih vozila

U sjedištu Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke u Sarajevu,18.07.2012.godine održan je koordinacijski sastanak predstavnika kantonalnih ministarstava obrazovanja kojem su prisustvovali i predstavnici Crvenog križa Federacije BiH, kao i predstavnik Ministarstva prometa i komunikacija Bosne i Hercegovine, na temu primjene novih pravilnika za osposobljavanje vozača motornih vozila.

Učesnici navedenog sastanka u iscrpnoj raspravi ( trajala 5 sati) pokušali su usaglasiti primjenu određenih pitanja iz Pravilnika o osposobljavanju za vozača motornih vozila i Pravilnika o načinu i uvjetima organiziranja ispita za vozače motornih vozila, a koja nisu direktno vezana za primjenu Pravilnika o osposobljavanju pružanja prve pomoći.
Što se tiče uloge Crvenog križa/krsta u BiH u edukaciji vozača iz prve pomoći, još jednom je potvrđeno da navedenu edukaciju organizacije Crvenog križa/krsta u BiH i dalje obavljaju u skladu sa odredbama važećeg Pravilnika o osposobljavanju pružanja prve pomoći iz 2007.godine, s tim da će se, shodno novim pravilnicima, vršiti i pismena test provjera znanja iz prve pomoći u okviru općeg ispita koje organiziraju nadležna kantonalna ministarstva obrazovanja.
Takođe, novina je i da će nadležna kantonalna ministarstva obrazovanja vršiti nadzor nad ospsobljavanjem kandidata za vozače motorinih vozila iz prve pomoći, te da će se izvršiti licenciranje ljekara koji će vršiti ispit iz prve pomoći. Sva navedena pitanja će tretirati i Ministarstvo prometa i komunikacija i o tome blagovremeno pismenim putem obavijestiti resorna entitetska i kantonalna ministarstva obrazovanja, kao i Crveni križ/krst u BiH.

 

Crveni križ u službi humanosti već 112 godina u Bosni i Hercegovini.

Podržite naš rad

Ukoliko želite podržati naš rad možete online donirati sredstva za nekih od naših aktuelnih projekata.