U Bosni i Hercegovini održan Partnerski sastanak

Društvo Crvenog krsta/križa Bosne i Hercegovine (DCKBiH) i Međunarodna federacija društava Crvenog krsta/križa i Crvenog polumjeseca – regionalna kancelarija za Evropu organizovali su Partnerski sastanak u Bosni i Hercegovini u periodu od 03. do 05. septembra 2019. godine.
Partnerski sastanak se organizovao u okviru aktivnosti iz Hitnog apela za kretanje stanovništva u Bosni i Hercegovini, koji je objavljen u decembru 2018. godine, a koji za cilj ima pružanje pomoći migrantima smještenim u privremenim prihvatnim centrima, kao i onima u pokretu, ali i lokalnim zajednicama u zemlji.

Situacija nakon pokretanja Hitnog apela se znatno promijenila, sa dramatičnim povećanjem broja migranata u Bosni i Hercegovini.
04.09.2019.godine učesnici Partnerskog sastanka posjetili su Bihać i obišli privremene prihvatne centre Sedru i Biru, kao i lokaciju Vučjaka.

Učestvovanje na Partnerskom sastanku, uključujući i terensku posjetu Gradu Bihaću, pružilo je priliku strukturi DCKBiH da zajedno sa partnerima razgovaramo o situaciji u BiH i doprinosu Crvenog krsta/križa u odgovoru na migransku situaciju u BiH, razgovaramo o najnovijim potrebama za jačanjem kapaciteta DCKBiH u trenutnoj situaciji i dogovaramo se o slijedećim hitnim koracima koje treba preduzeti.

Crveni križ u službi humanosti već 112 godina u Bosni i Hercegovini.

Podržite naš rad

Ukoliko želite podržati naš rad možete online donirati sredstva za nekih od naših aktuelnih projekata.