U Bihaću podjeljeno rekordnih 450 obroka migrantima

Jučer je u Đačkom domu pripremljen ručak i iftar za preko 450 osoba. Iz dana u dan broj migranata se sve više povećava a samim tim rastu i obaveze kuhinje i logističkog tima Crvenog križa.
Također jučer je izvršena i podjela odjeće i obuće koja je proteklih dana sortirana i pripremljena prema zahtjevima migranata koji su ispunjavali formulare za njihove potrebe.

Pored podjele obroka pušteni su u rad higijenski kontejneri u kojima su instalirani tuševi i WC.

Medicinski timovi svakodnevno imaju nove intervencije, koje uspješno zbrinjavaju.

Crveni križ u službi humanosti već 112 godina u Bosni i Hercegovini.

Podržite naš rad

Ukoliko želite podržati naš rad možete online donirati sredstva za nekih od naših aktuelnih projekata.