Events for Oktobar 2023

07/02/2018

Akcija DDK Crvenog križa općine Kiseljak

Akcija dobrovoljnog davanja krvi za stanovništvo Općine Kiseljak
12/01/2018

Akcija DDK Crvenog križa općine Čapljina

Akcija dobrovoljnog davanja krvi za stanovništvo Općine Čapljina
12/01/2018

Akcija DDK Crvenog križa općine Stari Grad Sarajevo

Akcija dobrovoljnog davanja krvi za stanovništvo Općine Stari Grad Sarajevo
12/01/2018

Akcija DDK Crvenog križa općine Stari Grad Sarajevo

Akcija dobrovoljnog davanja krvi za stanovništvo Općine Stari Grad Sarajevo
12/01/2018

Akcija DDK Crvenog križa općine Ilijaš

Akcija dobrovoljnog davanja krvi za stanovništvo Općine Ilijaš
12/01/2018

Akcija DDK Crvenog križa općine Stari Grad Sarajevo

Akcija dobrovoljnog davanja krvi za stanovništvo Općine Stari Grad Sarajevo
12/01/2018

Akcija DDK Crvenog križa općine Vogošća

Akcija dobrovoljnog davanja krvi za stanovništvo Općine Voogšća
12/01/2018

Akcija DDK Crvenog križa općine Trnovo

Akcija dobrovoljnog davanja krvi za stanovništvo Općine Trnovo
12/01/2018

Akcija DDK Crvenog križa općine Hadžići

Akcija dobrovoljnog davanja krvi za stanovništvo Općine Hadžići
12/01/2018

Akcija DDK Crvenog križa općine Vogošća

Akcija dobrovoljnog davanja krvi za stanovništvo Općine Vogošća