Upcoming Events

27/12/2018

Akcija DDK Crvenog križa općine Gradačac

Akcija dobrovoljnog davanja krvi za stanovništvo Općine Gradačac
25/12/2018

Akcija DDK Crvenog križa općine Doboj Istok

Akcija dobrovoljnog davanja krvi za staovništvo Općine Doboj Istok
21/12/2018

Akcija DDK Crvenog križa općine Čapljina

Akcija dobrovoljnog davanja krvi za stanovništvo Općine Čapljina
18/12/2018

Akcija DDK Crvenog križa općine Čelić

Akcija dobrovoljnog davanja krvi za stanovništvo Općine Čelić
18/12/2018

Akcija DDK Crvenog križa općine Stari Grad Sarajevo

Akcija dobrovoljnog davanja krvi za stanovništvo Općine Stari Grad Sarajevo
29/11/2018

Akcija DDK Crvenog križa općine Teočak

Akcija dobrovoljnog davanja krvi za stanovništvo Općine Teočak
20/11/2018

Akcija DDK Crvenog križa općine Stari Grad Sarajevo

Akcija dobrovoljnog davanja krvi za stanovništvo Općine Stari Grad Sarajevo
15/11/2018

Akcija DDK Crvenog križa općine Gračanica

Akcija dobrovoljnog davanja krvi za stanovništvo Općine Gračanica
02/11/2018

Akcija DDK Crvenog križa općine Ilijaš

Akcija dobrovoljnog davanja krvi za stanovništvo Općine Ilijaš
30/10/2018

Akcija DDK Crvenog križa općine Živinice

Akcija dobrovoljnog davanja krvi za stanovništvo Općine Živinice