Upcoming Events

18/12/2018

Akcija DDK Crvenog križa općine Stari Grad Sarajevo

Akcija dobrovoljnog davanja krvi za stanovništvo Općine Stari Grad Sarajevo
20/11/2018

Akcija DDK Crvenog križa općine Stari Grad Sarajevo

Akcija dobrovoljnog davanja krvi za stanovništvo Općine Stari Grad Sarajevo
30/10/2018

Akcija DDK Crvenog križa općine Stari Grad Sarajevo

Akcija dobrovoljnog davanja krvi za stanovništvo Općine Stari Grad Sarajevo
25/09/2018

Akcija DDK Crvenog križa općine Stari Grad Sarajevo

Akcija dobrovoljnog davanja krvi za učenike Srednje škole za tekstil, kožu i dizajn
09/08/2018

Akcija DDK Crvenog križa općine Centar Sarajevo

Akcija dobrovoljnog davanja krvi za uposlenike Opće bolnice “Prim.dr. Abdulah Nakaš”
14/06/2018

Akcija DDK Crvenog križa općine Stari Grad Sarajevo

Akcija dobrovoljnog davanja krvi za stanovništvo Općine Stari Grad Sarajevo
25/05/2018

Akcija DDK Crvenog križa općine Centar Sarajevo

Akcija dobrovoljnog davanja krvi za studente Medicinskog fakulteta
21/05/2018

Akcija DDK Crvenog križa općine Centar Sarajevo

Akcija dobrovoljnog davanja krvi za studente u Studentskom domu Bjelave
17/05/2018

Akcija DDK Crvenog križa općine Centar Sarajevo

Akcija dobrovoljnog davanja krvi za studente Filozofskog fakulteta
16/05/2018

Akcija DDK Crvenog križa općine Stari Grad Sarajevo

Akcija dobrovoljnog davanja krvi za studente Ekonomskog fakulteta