Upcoming Events

13/03/2018

Akcija DDK Crvenog križa općine Centar Sarajevo

Akcija dobrovoljnog davanja krvi za učenike KŠC- Opća realna gimnazija
28/02/2018

Akcija DDK Crvenog križa grada Tuzla

Akcija dobrovoljnog davanja krvi za učenike JU Katolički školski centar- Gimanzija
22/02/2018

Akcija DDK Crvenog križa općine Centar Sarajevo

Akcija dobrovoljnog davanja krvi za učenike KŠC- Srednja medicinska škola