Events for Oktobar 2023

11/01/2018

Akcija DDK Crvenog križa općine Gračanica

Akcija dobrovoljnog davanja krvi za uposlenike preduzeća Fortuna
11/01/2018

Akcija DDK Crvenog križa općine Gračanica

Akcija dobrovoljnog davanja krvi za stanovništvo Općine Gračanica
10/01/2018

Akcija DDK Crvenog križa općine Gračanica

Akcija dobrovoljnog davanja krvi za uposlenike preduzeća Plamingo
10/01/2018

Akcija DDK Crvenog križa općine Gračanica

Akcija dobrovoljnog davanja krvi za stanovništvo na Općini Gračanica
10/01/2018

Akcija DDK Crvenog križa općine Gračanica

Akcija dobrovoljnog davanja krvi za učenike JU Mješovita srednja škola
10/01/2018

Akcija DDK Crvenog križa općine Gračanica

Akcija dobrovoljnog davanja krvi za učenike JU Gimnazija “Dr Mustafa Kamarić”