Upcoming Events

20/11/2018

Akcija DDK Crvenog križa općine Gračanica

Akcija dobrovoljnog davanja krvi za uposlenike preduzeća Fortuna
15/11/2018

Akcija DDK Crvenog križa općine Gračanica

Akcija dobrovoljnog davanja krvi za stanovništvo Općine Gračanica
10/07/2018

Akcija DDK Crvenog križa općine Gračanica

Akcija dobrovoljnog davanja krvi za uposlenike preduzeća Plamingo
19/06/2018

Akcija DDK Crvenog križa općine Gračanica

Akcija dobrovoljnog davanja krvi za stanovništvo na Općini Gračanica
10/04/2018

Akcija DDK Crvenog križa općine Gračanica

Akcija dobrovoljnog davanja krvi za učenike JU Mješovita srednja škola
05/04/2018

Akcija DDK Crvenog križa općine Gračanica

Akcija dobrovoljnog davanja krvi za učenike JU Gimnazija “Dr Mustafa Kamarić”