Svjetski dan zdravlja, 7. april/travanj

Pod pokroviteljstvom Svjetske zdravstvene organizacije (SZO) svakog 7. aprila/travnja, obilježava se Svjetski dan zdravlja, koji ove godine ima za temu zdravu hranu.Slogan pod kojim će biti obilježen Svjetski dan zdravlja je „OD FARME DO TRPEZE.“Ove godine je fokus na zaštiti namirnica odnosno na važnosti brige o sigurnosti cijelog lanca ishrane, od proizvodnje do potrošnje.Glavni ciljevi kampanje su razvijanje svijesti o bitnim činjenicama vezanim za sigurnost namirnica:

-Više od 200 bolesti se prenosi konzumiranjem neispravnih namirnica i vode

-Kontaminirana (zagađena) hrana uzrokuje dugoročne zdravstvene probleme

-Neke štetne bakterije postaju otporne na tretman lijekovima- Visoko rizične grupe su trudnice, djeca i stari

Potrošači moraju biti dobro informisani

Uloga Crvenog križa je da prenese ključne informacije što širem krugu stanovnika.Aktivnosti koje će provesti organizacije Crvenog križa su:

na javnim mjestima će biti postavljeni info pultovi uz podjelu IE materijala, besplatnog mjerenja pritiska i šećera u krvi i dr.- u saradnji sa stručnjacima iz oblasti epidemiologije organiziraće se predavanja o sigurnosti namirnica i sprječavanju njihove kontaminacije;- podjela informativno-edukativnog materijala – letak „5 ključeva za sigurnu hranu“

Crveni križ Federacije BiH je, u saradnji sa Zavodom za javno zdravstvo Federacije BiH, izradio informativno-edukativni materijal – letak, koji je biti dostavljen u organizacije Crvenog križa kantona. Zavod za javno zdravstvo Federacije BiH 07.04. 2015.godine organizira okrugli sto na temu sigurnosti hrane, na kome će relevantne ustanove razmijeniti iskustva o trendovima i kretanjima, te o naporima za unapređenje sistema sigurnosti hrane koji se poduzimaju kod nas i na međunarodnom planu.

Crveni križ u službi humanosti već 112 godina u Bosni i Hercegovini.

Podržite naš rad

Ukoliko želite podržati naš rad možete online donirati sredstva za nekih od naših aktuelnih projekata.