Svjetski dan dobrovoljnih davalaca krvi (14.06.)

Crveni križ Federacije BiH u povodu 14.06.- Svjetskog Dana dobrovoljnih davalaca krvi, svim dobrovoljnim davaocima krvi u Bosni i Hercegovini upućuje iskrene čestitke i zahvalnost za istinsku humanost koju svakodnevno pokazuju darivanjem krvi kojom spašavaju ogroman broj bolesnih i povrijeđenih građana naše domovine.

Ove godine kampanja Svjetske zdravstvene organizacije na obilježavanju 14. juna u središte stavlja majke, trudnice i porodilje. „Darujmo krv za one koje daruju život“, kaže se u saopštenju Svjetske zdravstvene organizacije. Ovogodišnji slogan pod kojim se obilježava Svjetski dana DDK je „ Sigurna krv za spašavanje majki“. Prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije (WHO) svakog dana oko 800 žena umre od komplikacija tokom trudnoće ili prilikom porođaja. Gotovo većina smrti se dešava u razvijenim zemljama. Više od polovine se dešava u sub-Saharskoj Africi, a gotovo jedna trećina u Južnoj Aziji.  Rizik smrti je najveći kod adolescetkinja u dobi ispod 15 godina života.
Cilj ovogodišnje kampanje je podizanje svijesti o važnosti pravovremenog pristupa  sigurnoj krvi i krvnim produktima za sve države kao dio opsežnog pristupa kako bi se prevenirala smrt majki.
Transfuzija krvi i krvnih produkata pomaže u spašavanju miliona ljudskih života svake godine. Može pomoći pacijentima koji su životno ugroženi duže vrijeme tako što će im produžiti život i poboljšati njegov kvalitet i potrebna je za složene medicinske i hirurške zahvate i procedure. Takođe ima važnu ulogu spašavanja života u materinskoj i natalnoj njezi. Međutim u mnogim zemljama nema dovoljno zaliha sigurne krvi i transfuziološke službe se suočavaju sa izazovom obezbjeđivanja dovoljnih zaliha krvi koja je istovremeno kvalitetna i sigurna. Dovoljne zalihe mogu biti osigurane jedino kroz redovne donacije dobrovoljnih, neplaćenih davalaca krvi.
Cilj Svjetske zdravstvene organizacije (WHO) je da 2020. godine sve zemlje dođu do svojih rezervi krvi kroz dobrovoljno neplaćeno davanje krvi. Danas u samo 62 zemlje u svijetu se nacionalne zalihe krvi obezbjeđuju 100% kroz dobrovoljno neplaćeno davanje krvi, dok 40 zemalja još uvjek zavisi od porodičnog davanja ili čak plaćenih donatora.
Organizacije Crvenog križa Federacije BiH u saradnji sa službama za transfuziologiju u od 14. 06. – Svjetski dan dobrovoljnih davalaca krvi do 22. 06. – Dana DDK CK FBiH provode «DANE OTVORENIH VRATA» Crvenog križa i Transfuziologije.
U ovoj nedjelji bit će intenzivirane aktivnosti s ciljevima podizanja razine svijesti opće populacije o značaju DDK, animacije i regrutacije dobrovoljnih davalaca, održavanja kontinuiteta broja postojećih davalaca, povećanja broja darovanih jedinica krvi i broja darivalaca, kao i unapređenja imidža Crvenog križa kroz ovu tradicionalnu aktivnost u kojoj vrši animaciju i regrutaciju davalaca, te organizira akcije DDK.
Akcije darivanja krvi organizira Crveni križ putem mreže svojih organizacija aktivista i volontera, sa različitim obimom i uspjehom u skladu sa svojim mogućnostima. Crveni križ Federacije BiH kroz strukturu, koju čini 10 organizacija Crvenog križa kantona i 79 organizacija Crvenog križa općina, godišnje u prosjeku organizira oko  530 akcija prikupljanja krvi u kojima učestvuje oko 22.500 davalaca. Tokom godine se u akcijama prikupi oko 32.000 jedinica krvi.
U okviru obilježavanja Svjetskog dana Crveni križ Federacije BiH je:
–  Izdao CD s promotivnom pjesmom iz oblasti dobrovoljnog davalaštva krvi
–  U strukturi će se organizirati akcije dobrovoljnog darivanja (Prema Planu je predviđeno oko 30 akcija).

 

Crveni križ u službi humanosti već 112 godina u Bosni i Hercegovini.

Podržite naš rad

Ukoliko želite podržati naš rad možete online donirati sredstva za nekih od naših aktuelnih projekata.