Svjetski dan borbe protiv tuberkuloze-24.03.

U skladu sa programskim aktivnostima u okviru Programa rada za 2015. godinu i  Projektom “Jačanje DOTS Strategije i unapređenje nacionalnog programa borbe protiv tuberkuloze uključujući multirezistentnu tuberkulozu i kontrolu infekcije u Bosni i Hercegovini” Društvo Crvenog krsta/križa BiH će i ove godine u saradnji sa entitetskim organizacijama Crvenog krsta/križa i Crvenim krstom/križem Brčko distrikta BiH obilježiti Svjetski dan borbe protiv tuberkuloze (24.03.). Globalna poruka pod kojom će se odvijati ovogodišnje aktivnosti je: PRONAĆI, LIJEČITI I IZLIJEČITI TUBERKULOZU.

U poruci se još navodi da 3 miliona ljudi nema potrebnu adekvatnu njegu. Pomozite da im pomognemo.

Aktivnosti koje će se shodno preporukama DCK BiH i UNDP-ia provesti u strukturi Crvenog križa FBiH su:

U organizaciji Zavoda za javno zdravstvo FBiH 24.03.2015. u hotelu Hollywood  u Sarajevu će biti upriličena konferencija za štampu na kojoj će biti predstavljene aktivnosti koje provodi Crveni križ u BiH u borbi protiv tuberkuloze; organiziranje štandova na javnim mjestima i okupljanja građana uz usluge mjerenja krvnog pritiska i šećera u krvi i podjelu IE materijala; predavanja o tuberkulozi u obrazovnim institucijama koje trebaju vršiti stručnjaci iz ove oblasti sa educiranim volonterima Crvenog krsta/križa; podjela informativno-edukativnog materijala; 

Uloga Crvenog krsta/križa BiH jeste da, putem kampanja koje se tradicionalno organiziraju povodom Svjetskog dana borbe protiv tuberkuloze, 24. marta i Nedjelje borbe protiv tuberkuloze 14-21 septembar, prenesu ključne informacije što širem krugu stanovništva, a posebno rizičnoj  populaciji (interno-raseljeni, članovi romske populacije, zatvorenici, mladi  i siromašni, osobe starije od 65 godina) o tuberkulozi.Informativno-edukativni materijal će biti dostavljen u organizacije Crvenog križa koje imaju mobilne timove (USK i TK).

Aktivnosti strukture Crvenog križa Federacije BiH:

 Crveni križ općine Ilidža:

-Predavanje na temu tuberkuloze u Srednjoj tehničkoj školi grafičkih tehnologija, multimedije i dizajna koje će održati dr. Amina Ibrahimović-Mahmutović u saradnji sa volonterima

-Štand za mjerenje pritiska

-Štand za podjelu promotivnog materijala

 Crveni križ općine Vogošća

-Predavanje za Svjetski dan borbe protiv tuberkuloze u saradnji sa Domom zdravlja Vogošća. Predavač je uvaženi Dr.Branko Pintarić.Predavanje će se održati  24.03.2015.god u Domu mladih Crvenog križa Kantona Sarajevo sa početkom u 12:30 h.

 Crveni križ Tuzlanskog kantona

– održavanje Okruglog stola “Pronaći, liječiti i izliječiti tuberkulozu” na  Klinici za plućne bolesti UKC Tuzla 24. marta u 12:00 u organizaciji Klinike za plućne bolesti  i namijenjeno je zdravstvenim radnicima, studentima i učenicima uz prisustvo medija

– Crveni križ TK je u saradnji sa OO CK TK organizovao podjelu promotivnog materijala, mjerenje krvnog tlaka i šećera u krvi za građanstvo. Ukupno će biti podijeljeno oko 1800 komada promotivnog materijala. Predviđeno je gostovanje koordinatora na lokalnim medijima. 4 općinske organizacije CK TK su organizovale predavanja ljekara porodicne medicine u osnovnim i srednjim školama na kojima se očekuje prisustvo između 500-800 učenika i prosvjetnih radnika.

 Crveni križ Unsko-sanskog kantona

Crveni križ općine Bosanski PetrovacPredavanje u MSŠ o tuberkulozi ; Štand i podjela edukativno-promotivnog materijala.

Crveni križ općine Ključ: Štand na Trgu Alije Izetbegovića i podjela promotivnog materijala; Mjerenje krvnog tlaka,

-Učlanjenje u Crveni križ novih članova

 Crveni križ grada Bihaća

-Štand na kojem će se dijeliti promo materijal,

-Predavanje o TB u sklopu edukacije učenika osnovnih i srednjih škola/ekipa prve

-Pomoći ( 78 učenika) u Crvenom križu grada Bihaća,

Aktivnosti će se produžiti na naredne dane do kraja sedmice/ srijeda, četvrtak, petak i subota.

 Crveni križ općine Cazin:Promotivni štand; Mjerenje krvnog tlaka

-RTV Cazin – edukativna emisija uz učešće doktora pneumologa

 Crveni križ općine Bužim:Promotivni štand;Predavanje u školi Konjodor

Promotivni edukacijski materijal podijelit će koordinator TB DOTS-a koji će obići stanove u Ključu, Cazinu i Bihaću, te koordinirati učešće dr.Etide Rizvanović u programu radija i TV.

Crveni križ u službi humanosti već 112 godina u Bosni i Hercegovini.

Podržite naš rad

Ukoliko želite podržati naš rad možete online donirati sredstva za nekih od naših aktuelnih projekata.