Svjetski dan borbe protiv mina: Ustrajnost, partnerstvo i napredak

Minska područja predstavljaju i ugrožavaju sigurnost, zdravlje i živote svih nas!

Svjetski dan svjesnosti o opasnostima od mina i pomoći u protuminskom djelovanju se obilježava 04.04 svake godine još od 2005. godine kada je Generalna skupština UN-a proglasila ovaj datum kao dan posvećen podizanju svijesti o postojanju mina i podrške protuminskoj akciji.

Obilježavanjem ovog datuma podiže se svijest o opasnostima koje minska područja predstavljaju i ugrožavaju sigurnost, zdravlje i živote građana. Također je prilika i da se ohrabre vlade država u izradi i razvijanju programa za čišćenje od mina.

U 2020., uprkos pandemiji COVID-19 u svijetu je hiljade eksplozivnih naprava pronađeno i uništeno. Stotine hiljada kvadratnih metara zemlje je očišćeno i stavljeno na upotrebu.

Milionima ljudi koji žive ili se vraćaju u minama zagađena područja pružena je edukacija o riziku od eksplozivnih naprava, koja je u mnogim slučajevima uključivala smjernice Svjetske zdravstvene organizacije u okviru prevencije COVID-19.

Ove godine će Ujedinjeni narodi promovirati djelovanje i minsku akciju naglašavajući kako su “Ustrajnost, partnerstvo i napredak” proveli sektor kroz ovu izazovnu godinu.

Ustrajnost, partnerstvo i napredak

Prošle godine je zajednica Ujedinjenih naroda za djelovanje u području mina pojačala izazove sa kojima se suočava tokom pandemije Covida-19. Sektor je nastavio davati rezultate, ispunjavati obaveze, u kontekstu čišćenja mina i eksplozivnih naprava, obučavanja osoblja i stanovnika u cilju smanjenja rizika i očuvanju sigurnosti.

I u ovoj govini izazovi koje nosi COVID-19 zahtijevat će ustrajnost. Rad na protuminskoj akciji će se i dalje trebati nastaviti, područja zagađena minama i eksplozivnih napravama će se čistiti, nastaviće se sa izlaznim strategijama i razvojima kapaciteta nacionalnih partnera. Sve ove aktivnosti teže ka stvaranju napretka  prema svijetu bez prijetnje od nagaznih mina i neeksplodiranih naprava.

Međunarodni komitet Crvenog križa u saradnji sa nacionalnim društvima Crvenog križ i Crvenog polumjeseca aktivan je u sprovođenju aktivnosti na prevenciji, podizanju svijesti ali i konkretnim radnjama.

U proteklih par godina pored aktivnosti i podrške usmjerene prema građanima u Bosni i Hercegovini, učešću u obilježavanju minskih polja i mapiranju, različitim edukacijskim aktivnostima, Crveni križ Federacije BiH učestvovao je i u edukaciji migranata, izbjeglica i tražilaca azila koji prolaze i/ili se zadržavaju u BiH o minskoj situaciji u Bosni i Hercegovini. Postavljene su mape na različitim jezicima, te izraženi info leci prilagoženi jezicima kojima migrant govore, koji mobilni timovi Crvenog križa svakodnevno distribuiraju.

Crveni križ u službi humanosti već 112 godina u Bosni i Hercegovini.

Podržite naš rad

Ukoliko želite podržati naš rad možete online donirati sredstva za nekih od naših aktuelnih projekata.