Stručna služba

PREDSJEDNIK CKFBIH
Ivo Juričević
(volonter)

GENERALNI SEKRETAR
Namik Hodžić

SLUŽBA ZA ADMINISTRATIVNO – TEHNIČKE POSLOVE
Davor Ivančević
(Administrator)

PROGRAM SVJESNOST O POSTOJANJU MINA
Senadin Kumro
(Koordinator)

SLUŽBA ZA FINANSIJSKE POSLOVE
Azema Hebib
(Blagajnik)

SLUŽBA TRAŽENJA
Vihorka Tomas
(Šef Službe)

INFORMISANJE, DISEMINACIJA I MLADI
Mela Pecikoza
(Koordinator)

SLUŽBA ZA RAZVOJ, ZDRAVSTVENU I SOCIJALNU DJELATNOST
Nevenka Milanović
(Stručni saradnik)

LOGISTIKA
Faiz Hadrović

EDUKACIONI CENTAR ZA MLADE CRVENOG KRIŽA FBIH
Voditelj centra
Mela Pecikoza