Struktura Crvenog križa Federacije BiH u USK-u i općine Bihać pomaže u zbrinjavanju pacijenata ugroženih požarom u Kantonalnoj bolnici „Dr. Irfan Ljubijankić“

Po saznanju da je došlo do izbijanje požara na Kantonalnoj bolnici „Dr. Irfan Ljubijankić“ u 02.30 sati aktivirana je Služba zaštite i spašavanja Crvenog križa općine Bihać sa kompletnom opremom i materijalno tehničkim sredstvima. U prvoj reakciji obezbjeđeni su deke, nosila, kreveti za formiranje privremenog smještaja i zaštitne maske za vatrogasne jedinice. Kompletna ekipa od 11 članova je raspoređena na ispomoć Domu zdravlja – Hitnoj pomoći i odjelima Kantonalne bolnice koji nisu zahvaćeni požarom.

Uporedo sa ovim aktivnostima ekipa CK je učestvovala u prijemu pacijenata u Kantonalnu bolnicu „Dr. Irfan Ljubijankić“  na odjele koji nisu zahvaćeni požarom, a potom je u suradnji sa Hitnom pomoći radila na prebacivanju pacijenata u privremeni smještaj u Domu zdravlja (zgrada Hitne pomoći) Sve aktivnosti koordinirane su sa Civilnom zaštitom  općine Bihać. U kasnijoj fazi naša ekipa je radila na dostavljanju vode vatrogascima, a po saniranju požara učestvovali su zajedno sa vatrogascima na izvlačenju materijalno-tehničkih sredstava iz zgrade kantonalne bolnice.
Crveni križ USK je ponudio pomoć u živežnim namirnicama i  ljudstvu iz ostalih organizacija Crvenog križa na prostoru USK-a. Uvedeno je dežurstvo u Crvenom križu USK.
Volonteri Crvenog križa Unsko-sanskog kantona će u toku današnjeg dana posjetiti pacijente  bolnice „Dr. Irfan Ljubijankić“  i tom prilikom im uručiti skromnu pomoć.

 

Crveni križ u službi humanosti već 112 godina u Bosni i Hercegovini.

Podržite naš rad

Ukoliko želite podržati naš rad možete online donirati sredstva za nekih od naših aktuelnih projekata.