Struktura Crvenog križa Federacije BiH obilježila Dječiju nedjelju/tjedan

Prema programu Federalnog ministarstva rada i socijalne politike ove godine se Dječija nedjelja/ tjedan obilježavala u periodu od 05.-10.10.2015. godine.

Dječija nedjelja/tjedan je vrijeme naglašavanja važnosti promicanja prava djece koja su garantirana Konvencijom o pravima djeteta, kao i pravo vrijeme da se podsjetimo na našu zajedničku odgovornost za poštivanje dječjih prava i odgovaranje na potrebe djece. Dječija prava su dio temeljnih ljudskih prava. Djeca trebaju ostvarivati svoja prava uvijek i svugdje pa ih treba poštivati, promicati i unapređivati cijelu godinu, a ne samo u ovoj Dječijoj nedjelji. Ova nedjelja je prilika da se svako od nas podsjeti šta je napravio, kao i šta još može napraviti za djecu i njihova prava.

Aktivnosti strukture Crvenog križa Federacije BiH:

Crveni križ Kantona Sarajevo

Povodom obilježavanja Dječije nedjelje/tjedna, predstavnici Crvenog križa Kantona Sarajevo su sa predstavnicima Crvenog križa Novo Sarajevo i Crvenog križa Ilidža 09.10.2015. godine posjetili KJU „Dom za djecu bez roditeljskog staranja“, te štićenicima Doma uručili donaciju školskih torbi, igračaka i odjeće.

Crveni križ Unsko-sanskog kantona

Predstavnici Crvenog križa USK su posjetili kantonalnu bolnicu „Dr. Irfan Ljubijankić“ u Bihaću, te uručili skromne poklone porodiljama na Odjelu za ginekologiju i akušerstvo.

Crveni križ općine Cazin

Povodom obilježavanja Dječije nedjelje/tjedna, organizovana je posjeta članova podmlatka iz osnovne škole „Cazin 1“ uredu Crvenog križa općine Cazin. Oni su proveli neko vrijeme u razgovoru sa sekretarom, a predstavljene su im i programske aktivnosti koje sprovodi Crveni križ općine Cazin.

Crveni križ u službi humanosti već 112 godina u Bosni i Hercegovini.

Podržite naš rad

Ukoliko želite podržati naš rad možete online donirati sredstva za nekih od naših aktuelnih projekata.