Sretan Međunarodni dan mladih

Svim mladim volonterima Crvenog križa čestitamo Međunarodni dan mladih.

Bez naših mladih volontera cijela struktura Crvenog križa ne bi bila u stanju da adekvatno odgovori na potrebe stanovništva, niti da provodi svoju humanitarnu misiju širom svijeta.

Vi ste naša snaga i naša budućnost. Sretan vam vaš dan, uživajte u njemu i ostanite pametni, vrijedni, jaki i humani kao što ste bili do sada.

Generalni sekretar                                                                                                       Predsjednik

Namik Hodžić                                                                                                               Ivo Juričević

Crveni križ u službi humanosti već 112 godina u Bosni i Hercegovini.

Podržite naš rad

Ukoliko želite podržati naš rad možete online donirati sredstva za nekih od naših aktuelnih projekata.