Sredstva sa donatorskog računa Crvenog križa FBiH u iznosu 200.000,00 KM usmjerena za nabavku ogrijeva za potrebe građana nastradalih u poplavama i klizištima u FBiH

Odlukom Predsjedništva Crvenog križa FBiH sredstva u iznosu 200.000,00 KM  sa donatorskog računa Crvenog križa Federacije BiH utrošena su za nabavku ogrijeva za potrebe građana nastradalih u poplavama i klizištima na području 6 najugroženijih kantona. Novčana sredstva su doznačena na žiro račune organizacija Crvenog križa: Unsko-sanskog kantona (26.000,00 KM) Posavskog kantona/županije (52.000,00 KM), Tuzlanskog kantona (56.000,00 KM), Zeničko-dobojskog kantona (56.000,00 KM), Srednjobosanskog kantona (4.000,00 KM) i Kantona Sarajevo (6.000,00 KM).

Krajnjim korisnicima pomoć će biti dodijeljena putem organizacija Crvenog križa općine nabavkom i direktnom isporukom ogrijeva na kućnu adresu korisnika. Pomenutom donacijom ukupno će biti obuhvaćeno oko 660 korisnika sa po 3mᵌ drveta ili 2 tone uglja.

 

Crveni križ u službi humanosti već 112 godina u Bosni i Hercegovini.

Podržite naš rad

Ukoliko želite podržati naš rad možete online donirati sredstva za nekih od naših aktuelnih projekata.