Snaga inkluzije: Svjetski dan izbjeglica – 20.06.

Dvadeseti juni je Svjetski dan izbjeglica, dan koji su Ujedinjeni Narodi odredili kao posvetu pravima izbjeglica i opasnostima kojima su one izložene. Ove godine ovaj dan obilježava se pod motom “Snaga inkluzije”.

Najnoviji godišnji UNHCR-ov (Agencija UN-a za izbjeglice) Izvještaj o globalnim kretanjima otkriva da je unatoč pandemiji u 2020. godini broj ljudi koji bježe od ratova, nasilja, proganjanja i kršenja ljudskih prava narastao na gotovo 82,4 miliona ljudi.

Izvještaj pokazuje da je na kraju 2020. g. u svijetu bilo 20,7 miliona izbjeglica pod mandatom UNHCR-a, 5,7 miliona palestinskih izbjeglica i 3,9 miliona državljana Venezuele koji su raseljeni izvan granica svoje države. Još 48 miliona ljudi raseljeno je unutar granica svojih država. Dodatnih 4,1 miliona ljudi bili su tražitelji azila. Ti brojevi upućuju na to da su sukobi nastavili tjerati ljude iz njihovih domova unatoč pandemiji i globalnom pozivu na prestanak paljbe.

Djevojčice i dječaci mlađi od 18 godina čine 42 posto svih nasilno raseljenih osoba. Oni su posebno ranjiva skupina, naročito kad krize traju godinama. Nove procjene UNHCR-a pokazuju da je između 2018. i 2020. godine gotovo milion djece rođeno u izbjeglištvu. Mnoga od njih mogla bi još godinama živjeti u izbjeglištvu.

Izvještaj također bilježi da je na vrhuncu prvog vala pandemije 2020. g. više od 160 država zatvorilo svoje granice, a 99 država pritom nije primijenilo iznimke za ljude koji traže azil.

Dok su mnogi ljudi nastavili bježati preko granica, milioni drugih raseljeni su unutar granica svojih država. Uglavnom pod utjecajem kriza u Etiopiji, Sudanu, zemljama Sahela, Mozambiku, Jemenu, Afganistanu i Kolumbiji, broj interno raseljenih osoba povećao se za više od 2,3 miliona.

Tokom 2020. g., nekih 3,2 miliona interno raseljenih osoba i samo 251.000 izbjeglica vratili su se u svoje domove – pad prvih je za 40 posto, a drugih za 21 posto u odnosu na 2019. g. Dodatnih 33.800 izbjeglica naturalizirano je u zemljama u kojima su dobile azil. Preseljenje izbjeglica zabilježilo je drastičan pad – prošle je godine preseljeno samo 34.400 izbjeglica, najmanje u posljednjih 20 godina. Razlog tome su manji broj lokacija za preseljenje te COVID-19.

Izvještaj o globalnim kretanjima u 2020. g. – ključni podaci:

Prošla godina (2020.) je deveta godina kontinuiranog rasta prisilnog raseljavanja u cijelom svetu. Danas je 1% čovječanstva raseljeno, a broj prisilno raseljenih osoba dvostruko je viši nego 2011, kada ih je ukupno bilo nešto manje od 40 miliona.

Više od dvije trećine svih ljudi koji su pobjegli u inostranstvo dolazi iz samo pet zemalja: Sirije (6,7 miliona), Venecuele (4,0 miliona), Afganistana (2,6 miliona), Južnog Sudana (2,2 miliona) i Mianmara (1,1 milion).

Ogromnu većinu izbjeglica u svijetu – gotovo devet od 10 izbeglica (86%) – prihvataju susjedne zemlje iz kriznog regiona i zemlje sa niskim i srednjim prihodima. Najnerazvijenije zemlje pružile su azil za ukupno 27% ovih ljudi.

Turska je sedmu godinu zaredom prihvatila najviše izbjeglica u svetu (3,7 miliona), a slijede Kolumbija (1,7 miliona, uključujući Venecuelance raseljene u inostranstvo), Pakistan (1,4 milion), Uganda (1,4 milion) i Nemačka (1,2 miliona).

Neriješeni zahtjevi za azil globalno su ostali na nivou iz 2019. godine (4,1 milion), ali su države i UNHCR kolektivno registrovali oko 1,3 miliona pojedinačnih zahtjeva za azil, što je milion manje nego 2019. godine (43% manje).

Crveni križ u službi humanosti već 112 godina u Bosni i Hercegovini.

Podržite naš rad

Ukoliko želite podržati naš rad možete online donirati sredstva za nekih od naših aktuelnih projekata.